Kennis Huisartsen

Als een patiënt BRMO drager is

Volg de stappen in de infographic en neem contact op met je BRMO-casemanager van de GGD.

lees meer

Als een patiënt BRMO drager is


  • Deze stappen worden verder toegelicht in dit artikel.

Richtlijnen antibiotica

De NHG heeft richtlijnen opgesteld over het voorschrijven van antibiotica per ziektebeeld.

lees meer

Richtlijnen antibiotica

De NHG heeft richtlijnen opgesteld over het voorschrijven van antibiotica per ziektebeeld.

Bekijk de richtlijnen hier.


Verbeteren van jouw voorschrijfgedrag antibiotica

Wil je meer leren over het voorschrijven van antibiotica bij moeilijke indicaties of meer inzicht krijgen in je huidige voorschrijfgedrag? Meld je dan aan voor de farmacotherapeutische en diagnostische toetsoverleggen.

lees meer

Verbeteren van jouw voorschrijfgedrag antibiotica

GAIN heeft een nieuw DTO/FTO ontwikkeld waarin je met behulp van een escape-spel op een leuke manier leert over doelmatig antibiotica gebruik. Want hoewel Nederland het goed omtrent antibiotica, is uit onderzoek van het Nivel gebleken dat er tussen huisartsen grote verschillen bestaan. Het DTO/FTO bestaat uit 3 onderdelen: een geaccrediteerde e-learning, een escapespel en een nabespreking met spiegelinformatie.

Je leert hoe de keuzen in de NHG standaarden tot stand zijn gekomen, en hoe en wanneer je onderbouwd kunt afwijken van de standaard. Dit keer geen kennisoverdracht met een presentatie. De inhoudelijke verdieping vind je in de e-learning welke alle deelnemers op een eigen moment kunnen volgen. Deze kennis kun je vervolgens toepassen tijdens het escapespel als een verrassende werkvorm. Wie heeft als eerste de wachtkamer leeg gespeeld?

Interesse gekregen? Alle instructies en informatiemateriaal om het spel te organiseren zijn gratis te verkrijgen op de IVM website.

Infectiepreventie binnen de huisartsen­praktijk

Op de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) vind je richtlijnen voor infectiepreventie in de huisartsenpraktijk. De belangrijkste punten staan samengevat in de Praktijkorganisatierichtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk.

lees meer

Infectiepreventie binnen de huisartsen­praktijk

Op de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) vind je richtlijnen voor infectiepreventie in de huisartsenpraktijk. De belangrijkste punten staan samengevat in de Praktijkorganisatierichtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk.

Of bekijk de specifieke NHG-pagina’s met richtlijnen voor:

Op Publiek ZIPnet vind je voorbeelden van protocollen, checklisten en beleidsdocumenten. Deze zijn gebaseerd op de landelijk richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie. Naast algemene hygiëneprotocollen biedt Publiek ZIPnet praktische informatie over hygiënemaatregelen bij cliënten met een infectie of multiresistente bacteriën.