Infectiepreventie verbeteren Infectiepreventie huisartsen

Als een patiënt BRMO drager is

Volg de stappen in de infographic en neem contact op met je BRMO-casemanager van de GGD.

lees meer

Als een patiënt BRMO drager is


Richtlijnen antibiotica

De NHG heeft richtlijnen opgesteld over het voorschrijven van antibiotica per ziektebeeld. Bekijk de richtlijnen hier.


FTO’s juist antibiotica-gebruik

Antibioticaresistentie is een wereldwijd probleem. De verwachting is dat in 2050 jaarlijks 10 miljoen mensen overlijden aan de gevolgen van ABR. De meeste antibiotica worden voorgeschreven door de eerste lijn (in absolute getallen). Huisartsen zijn voor GAIN dan ook belangrijke partners om ABR tegen te gaan. Onze ambitie is dat iedere huisartsenpraktijk in de GAIN-regio elke twee jaar een FTO organiseert rondom antibiotica. Wij dragen de kosten die aan een aantal FTO’s verbonden zijn.

Lees meer

FTO’s juist antibiotica-gebruik

Antibioticaresistentie is een wereldwijd probleem. De verwachting is dat in 2050 jaarlijks 10 miljoen mensen overlijden aan de gevolgen van ABR. De meeste antibiotica worden voorgeschreven door de eerste lijn (in absolute getallen). Huisartsen zijn voor GAIN dan ook belangrijke partners om ABR tegen te gaan. Onze ambitie is dat iedere huisartsenpraktijk in de GAIN-regio elke twee jaar een FTO organiseert rondom antibiotica.Hygiëne en infectiepreventie in de huisartsen- praktijk HIP in de HAP

Wat is het doel van HIP in de HAP?

Het project hygiëne en infectiepreventie in de huisartsenpraktijk (HIP in de HAP) heeft tot doel de infectiepreventie in de eerste lijn te verbeteren. Hierdoor worden zorginfecties voorkomen en kan antibioticaresistentie worden tegen te gaan. We hebben het over handhygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen, scheiding ‘schoon’ en ‘vuil’ en afvalstromen. Ook gaat het over reiniging, desinfectie en sterilisatie van instrumentarium. Waar kun jij als zorgverlener winst halen? 

Lees meer

Hygiëne en infectiepreventie in de huisartsen- praktijk HIP in de HAP

Wat is het doel van HIP in de HAP?

Het project hygiëne en infectiepreventie in de huisartsenpraktijk (HIP in de HAP) heeft tot doel de infectiepreventie in de eerste lijn te verbeteren. Hierdoor worden zorginfecties voorkomen en kan antibioticaresistentie worden tegen te gaan. We hebben het over handhygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen, scheiding ‘schoon’ en ‘vuil’ en afvalstromen. Ook gaat het over reiniging, desinfectie en sterilisatie van instrumentarium. Waar kun jij als zorgverlener winst halen? Wij brengen de sterke en zwakke punten in je huisartsenpraktijk in beeld. Zo weet jij waar je staat. Vervolgens ga je zelf aan de slag met onze ondersteuning. Wij bieden 10 verbetertrajecten, kosteloos (subsidie Rijksoverheid) aan in 2024 aan huisartsenpraktijken in onze regio.

Dit project is een samenwerkingsverband tussen de zorgnetwerken Rezisto en GAIN, uitgevoerd door projectmedewerkers van meerdere betrokken GGD’en en medewerkers uit de huisartsenpraktijk.

Er is accreditatie toegekend door KABIZ voor 8 punten.


Infectiepreventie binnen de huisartsen­praktijk

Op de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) vind je richtlijnen voor infectiepreventie in de huisartsenpraktijk. De belangrijkste punten staan samengevat in de Praktijkorganisatierichtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk.

lees meer

Infectiepreventie binnen de huisartsen­praktijk

Op de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) vind je richtlijnen voor infectiepreventie in de huisartsenpraktijk. De belangrijkste punten staan samengevat in de Praktijkorganisatierichtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk.

Of bekijk de specifieke NHG-pagina’s met richtlijnen voor:

Op Publiek ZIPnet vind je voorbeelden van protocollen, checklisten en beleidsdocumenten. Deze zijn gebaseerd op de landelijk richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie. Naast algemene hygiëneprotocollen biedt Publiek ZIPnet praktische informatie over hygiënemaatregelen bij cliënten met een infectie of multiresistente bacteriën.