Infectiepreventie verbeteren Infectiepreventie huisartsen

Als een patiënt BRMO drager is

Volg de stappen in de infographic en neem contact op met je BRMO-casemanager van de GGD.

lees meer

Als een patiënt BRMO drager is


Richtlijnen antibiotica

De NHG heeft richtlijnen opgesteld over het voorschrijven van antibiotica per ziektebeeld. Bekijk de richtlijnen hier.


FTO’s juist antibiotica-gebruik

Antibioticaresistentie is een wereldwijd probleem. De verwachting is dat in 2050 jaarlijks 10 miljoen mensen overlijden aan de gevolgen van ABR. De meeste antibiotica worden voorgeschreven door de eerste lijn (in absolute getallen). Huisartsen zijn voor GAIN dan ook belangrijke partners om ABR tegen te gaan. Onze ambitie is dat iedere huisartsenpraktijk in de GAIN-regio elke twee jaar een FTO organiseert rondom antibiotica. Wij dragen de kosten die aan een aantal FTO’s verbonden zijn.

Lees meer

FTO’s juist antibiotica-gebruik

Antibioticaresistentie is een wereldwijd probleem. De verwachting is dat in 2050 jaarlijks 10 miljoen mensen overlijden aan de gevolgen van ABR. De meeste antibiotica worden voorgeschreven door de eerste lijn (in absolute getallen). Huisartsen zijn voor GAIN dan ook belangrijke partners om ABR tegen te gaan. Onze ambitie is dat iedere huisartsenpraktijk in de GAIN-regio elke twee jaar een FTO organiseert rondom antibiotica.


 • GAIN biedt een divers aanbod aan FTO’s rondom antibioticagebruik aan. Wij dragen de kosten die aan een aantal FTO’s verbonden zijn. Wil je één van onderstaande FTO’s organiseren? Laat het ons weten!

  Je kunt dit doorgeven via secretariaat@zorgnetwerk-gain.nl.

  Benieuwd naar meer? Lees dan de flyer.

  We horen het ook graag als er langs een andere weg een FTO rondom antibioticaresistentie georganiseerd is. Zo krijgt GAIN zicht op het aantal FTO’s binnen ons netwerk: belangrijke informatie voor de volgende subsidieronde en dús voor onze gezamenlijke ambitie.


Hygiëne- en infectiepreventie in de huisartsen- praktijk HIP in de HAP

Wat is het doel van HIP in de HAP?

Het project hygiëne en infectiepreventie in de huisartsenpraktijk (HIP in de HAP) heeft tot doel de infectiepreventie in de eerste lijn te verbeteren. Hierdoor worden zorginfecties voorkomen en kan antibioticaresistentie worden tegen te gaan. We hebben het over handhygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen, scheiding ‘schoon’ en ‘vuil’ en afvalstromen. Ook gaat het over reiniging, desinfectie en sterilisatie van instrumentarium. Waar kun jij als zorgverlener winst halen? 

Lees meer

Hygiëne- en infectiepreventie in de huisartsen- praktijk HIP in de HAP

Wat is het doel van HIP in de HAP?

Het project hygiëne en infectiepreventie in de huisartsenpraktijk (HIP in de HAP) heeft tot doel de infectiepreventie in de eerste lijn te verbeteren. Hierdoor worden zorginfecties voorkomen en kan antibioticaresistentie worden tegen te gaan. We hebben het over handhygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen, scheiding ‘schoon’ en ‘vuil’ en afvalstromen. Ook gaat het over reiniging, desinfectie en sterilisatie van instrumentarium. Waar kun jij als zorgverlener winst halen? Wij brengen de sterke en zwakke punten in je huisartsenpraktijk in beeld. Zo weet jij waar je staat. Vervolgens ga je zelf aan de slag met onze ondersteuning. Wij bieden 10 verbetertrajecten, kosteloos (subsidie Rijksoverheid) aan in 2024 aan huisartsenpraktijken in onze regio.

Dit project is een samenwerkingsverband tussen de zorgnetwerken Rezisto en GAIN, uitgevoerd door projectmedewerkers van meerdere betrokken GGD’en en medewerkers uit de huisartsenpraktijk.

Er is accreditatie toegekend door KABIZ voor 8 punten.


 • Huisartspraktijken ontvangen dagelijks patiënten met infecties.  Infecties worden veroorzaakt door micro-organismen, zoals bacteriën en virussen. Infecties met resistente bacteriën zijn moeilijk te behandelen. Ook zijn steeds vaker mensen drager van een resistente bacterie, zonder daar ziek van te zijn. De verspreiding van resistente bacteriën leidt ertoe dat steeds meer kwetsbare mensen blootgesteld worden en het aantal moeilijk of niet te behandelen infecties toeneemt.

   

  Een recent ECDC-rapport[1] laat zien dat er jaarlijks in Europa meer dan 670 000 infecties veroorzaakt worden door resistente micro-organismen. Volgens berekeningen waren er jaarlijks circa 33000 doden te wijten aan antimicrobiële resistentie (AMR) in Europa, waarvan 4982 infecties en 206 sterfgevallen in Nederland[2]. Wil je meer weten over antibioticaresistentie en hoe dit ontstaat? Bekijk dan het filmpje van het RIVM of lees meer op de site Zorg voor beter

   

  [1] European Centre for Disease Prevention and Control. (2022). Antimicrobial resistance surveillance in Europe. https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Joint-WHO-ECDC-AMR-report-2022.pdf

  [2] Cassini, A., Högberg, L.D., Plachouras, D., Quattrocchi, A., Hoxha, A., Simonsen, G.S., … Monnet, D.L. (2019). Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections with antibiotic-resistant bacteria in the EU and the European Economic Area in 2015: a population-level modelling analysis. Lancet Infectious Diseases, 19(1), 56–66. https://doi. org/10.1016/S1473-3099(18)30605-4.

   

Infectiepreventie binnen de huisartsen­praktijk

Op de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) vind je richtlijnen voor infectiepreventie in de huisartsenpraktijk. De belangrijkste punten staan samengevat in de Praktijkorganisatierichtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk.

lees meer

Infectiepreventie binnen de huisartsen­praktijk

Op de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) vind je richtlijnen voor infectiepreventie in de huisartsenpraktijk. De belangrijkste punten staan samengevat in de Praktijkorganisatierichtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk.

Of bekijk de specifieke NHG-pagina’s met richtlijnen voor:

Op Publiek ZIPnet vind je voorbeelden van protocollen, checklisten en beleidsdocumenten. Deze zijn gebaseerd op de landelijk richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie. Naast algemene hygiëneprotocollen biedt Publiek ZIPnet praktische informatie over hygiënemaatregelen bij cliënten met een infectie of multiresistente bacteriën.