Als een patiënt BRMO drager is


Kennis Huisartsen

Als een patiënt BRMO drager is

Volg de stappen in de infographic en neem contact op met je BRMO-casemanager van de GGD. lees meer

Richtlijnen antibiotica

De NHG heeft richtlijnen opgesteld over het voorschrijven van antibiotica per ziektebeeld. Bekijk de richtlijnen hier.


FTO’s juist antibiotica-gebruik

Antibioticaresistentie is een wereldwijd probleem. De verwachting is dat in 2050 jaarlijks 10 miljoen mensen overlijden aan de gevolgen van ABR. De meeste antibiotica worden voorgeschreven door de eerste lijn (in absolute getallen). Huisartsen zijn voor GAIN dan ook belangrijke partners om ABR tegen te gaan. Onze ambitie is dat iedere huisartsenpraktijk in de GAIN-regio elke twee jaar een FTO organiseert rondom antibiotica. Wij dragen de kosten die aan een aantal FTO’s verbonden zijn.

Lees meer

FTO’s juist antibiotica-gebruik

Antibioticaresistentie is een wereldwijd probleem. De verwachting is dat in 2050 jaarlijks 10 miljoen mensen overlijden aan de gevolgen van ABR. De meeste antibiotica worden voorgeschreven door de eerste lijn (in absolute getallen). Huisartsen zijn voor GAIN dan ook belangrijke partners om ABR tegen te gaan. Onze ambitie is dat iedere huisartsenpraktijk in de GAIN-regio elke twee jaar een FTO organiseert rondom antibiotica.


  • GAIN biedt een divers aanbod aan FTO’s rondom antibioticagebruik aan. Wij dragen de kosten die aan een aantal FTO’s verbonden zijn. Wil je één van onderstaande FTO’s organiseren? Laat het ons weten!

    Je kunt dit doorgeven via secretariaat@zorgnetwerk-gain.nl.

    Benieuwd naar meer? Lees dan de flyer.

    We horen het ook graag als er langs een andere weg een FTO rondom antibioticaresistentie georganiseerd is. Zo krijgt GAIN zicht op het aantal FTO’s binnen ons netwerk: belangrijke informatie voor de volgende subsidieronde en dús voor onze gezamenlijke ambitie.

Infectiepreventie binnen de huisartsen­praktijk

Op de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) vind je richtlijnen voor infectiepreventie in de huisartsenpraktijk. De belangrijkste punten staan samengevat in de Praktijkorganisatierichtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk. lees meer

Infectiepreventie binnen de huisartsen­praktijk

Op de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) vind je richtlijnen voor infectiepreventie in de huisartsenpraktijk. De belangrijkste punten staan samengevat in de Praktijkorganisatierichtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk.

Of bekijk de specifieke NHG-pagina’s met richtlijnen voor:

Op Publiek ZIPnet vind je voorbeelden van protocollen, checklisten en beleidsdocumenten. Deze zijn gebaseerd op de landelijk richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie. Naast algemene hygiëneprotocollen biedt Publiek ZIPnet praktische informatie over hygiënemaatregelen bij cliënten met een infectie of multiresistente bacteriën.