Verbinden

GAIN is actief in de gebieden van GGD Gelderland-Zuid, GGD Gelderland-Midden en deels in het gebied van de GGD Noord- en Oost-Gelderland (gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek). Dit gebied overlapt grotendeels het werkgebied van Acute Zorgregio Oost, waar we nauw mee verbonden zijn.

De partners zijn GGD’en, ziekenhuizen, microbiologische laboratoria, verpleeghuizen, huisartsen, gehandicaptenzorg en wijkverpleging. Daarnaast werkt GAIN samen met de negen andere zorgnetwerken in Nederland.


Verbinden

GAIN is actief in de gebieden van GGD Gelderland-Zuid, GGD Gelderland-Midden en deels in het gebied van de GGD Noord- en Oost-Gelderland (gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek).

 

lees meer

Ambitie

De ambitie van GAIN is drieledig. We willen regionale zorgprofessionals uit alle lagen van de zorg met elkaar verbinden, we willen de kennis(deling) over infectiepreventie en antibioticaresistentie verbeteren, om uiteindelijk verspreiding en ontstaan van infecties te voorkomen.

lees meer

Ambitie

Infecties vormen een steeds groter risico voor de persoonlijke en algemene volksgezondheid: voorkomen is beter dan genezen. Het belang van preventie wordt onderstreept door de wereldwijde uitbraak van virusziekte COVID-19 en de toenemende resistentie van bacteriën tegen antibiotica. Preventie is een complexe uitdaging, die we alleen samen kunnen oppakken.

Het Gelders Zorgnetwerk Infectiepreventie GAIN ondersteunt regionale zorgorganisaties en -professionals volgens drie uitgangspunten:

  1. Verbinden van zorgprofessionals uit de cure en care in de regio Gelderland om samen op te treden tegen infectieziekten;
  2. Verbeteren van kennis over infectiepreventie en antibioticaresistentie onder zorgprofessionals in de regio, zodat Gelderland is voorbereid op uitbraken;
  3. Voorkomen dat infecties en antibioticaresistentie ontstaan en verspreiden, door infectiepreventie een structurele plek te geven binnen zorgorganisaties.

Maak kennis met het team verbinden - verbeteren - voorkomen

Zorgnetwerk GAIN bestaat uit het Regionaal Coördinatie Team (RCT), de Stuurgroep en het Programmabureau. Wij werken intensief samen met zorginstellingen en zorgprofessionals uit de regio om het ontstaan en de verspreiding van resistente micro-organismen in regio Gelderland te voorkomen. 

lees meer

Historie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) startte in 2016 met de regionale aanpak van antibioticaresistentie. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de tien regionale zorgnetwerken ABR. GAIN is één van die netwerken, actief in de regio Gelderland.

lees meer

Historie

Start in 2016

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) startte in 2016 met de regionale aanpak van antibioticaresistentie. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de tien regionale zorgnetwerken ABR. Zij zetten zich in om de krachten regionaal te bundelen om zo antibioticaresistentie te voorkomen. GAIN is één van die netwerken, actief in de regio Gelderland. GAIN staat voor Gelders Zorgnetwerk Infectiepreventie.

De bestrijding van antibioticaresistentie is op te delen in 3 hoofdlijnen:

  • Verbetering van het voorschrijven van antibiotica - om het ontstaan van antibioticaresistentie te verminderen;
  • Infectiepreventie – basishygiëne en andere maatregelen om verspreiding van antibioticaresistentie te voorkomen;
  • Transmurale werkafspraken – dragerschap van antibioticaresistentie delen binnen de 1e, 2e en 3e lijn om infectiepreventie tijdig te starten.

Verbreding in 2020

De coronacrisis van 2020 heeft laten zien hoe belangrijk infectiepreventie is. Preventie is niet alleen een krachtig middel ter voorkoming van antibioticaresistentie, maar ook voor het terugdringen van virusziekten als COVID-19. GAIN besloot daarom zich in te zetten voor infectiepreventie van alle zorginfecties. Onze ondertitel is toen verandert naar Gelders zorgnetwerk infectiepreventie. De bestrijding van antibioticaresistentie blijft echter een belangrijke pijler.