Het Regionaal Coördinatie Team (RCT)

Het RCT

Het RCT bestaat uit professionals uit de diverse zorgsectoren. Zij zijn de experts uit het werkveld die zorgen voor de kwaliteit, uitvoering en coördinatie van de projecten van Zorgnetwerk GAIN.


Marwi Bos

Specialist ouderengeneeskunde | Zinzia


Tamara Platteel

Huisarts | ECT Tiel - Assistant professor Huisartsgeneeskunde Infectieziekten | Julius Centrum UMCU


Edmée Bowles

Arts-microbioloog | Radboudumc


Marrigje Nabuurs-Franssen

Medisch microbioloog | CWZ


Maarten Heuvelmans

Arts-microbioloog | MMMIG werkzaam bij Ziekenhuis Rivierenland en Ziekenhuis Gelderse Vallei


Jaap ten Oever

Internist-infectioloog | Radboudumc


Nico Bartels

Deskundige infectiepreventie | GGD Gelderland-Zuid


Nellie Pels

Adviseur Kwaliteit en Innovatie | Opella


Stefanie Cerneus

AVG | Pluryn


Pauli Berendsen - Bles

Arts Maatschappij + Gezondheid i.o., profiel infectieziektebestrijding | GGD Gelderland-Midden


Alma Tosmann

Epidemioloog en plaatsvervangend hoofd Infectiepreventie | Radboudumc


Simone Krooshof-Stam

Deskundige infectiepreventie

De stuurgroep

De stuurgroep

De leden van de stuurgroep zijn verantwoordelijk voor de besluitvorming over het activiteitenplan, de voortgang, de prioriteiten en de financiën. En bevorderen het bestuurlijk draagvlak binnen de regio voor de activiteiten van het Zorgnetwerk.


Mieke Zemmelink

Bestuurder | Azora


Heiman Wertheim

Hoogleraar klinische microbiologie en afdelingshoofd Klinische Microbiologie | Radboudumc


Wendy Bosboom

Voorzitter Raad van Bestuur | Ziekenhuis Rivierenland


Moniek Pieters

Directeur Publieke Gezondheid | GGD Gelderland Zuid

Het programmabureau

Het programmabureau

Het programmabureau ondersteunt het Zorgnetwerk in algemene zin, o.a. op het gebied van coördinatie, communicatie en administratie. Zij zorgen dat projecten goed lopen, beheren de begroting, zorgen ervoor dat zorgprofessionals elkaar weten te vinden én dat zorgprofessionals het netwerk goed kunnen vinden.


Maaike van Damme

Programmamedewerker


Andrea Eikelenboom

Netwerkcoördinator

lees meer

Annette Kraaijeveld

Secretariaatmedewerker


Ellen van Maaren

Communicatiemedewerker


Marion Dinnissen

Administratief medewerker