Infectiepreventie verbeteren Infectiepreventie verpleeghuizen

Aan de slag met infectiepreventie DI voucher voor 24 uur

Op basis van de resultaten van een Quickscan Infectiepreventie kan een organisatie binnen de GAIN-regio aanspraak maken op ondersteuning door het zorgnetwerk in de vorm van een voucher om de kosten van inhuur van een deskundige infectiepreventie (DI) te dekken.

lees meer

Aan de slag met infectiepreventie DI voucher voor 24 uur

Op basis van de resultaten van een Quickscan Infectiepreventie kan een organisatie binnen de GAIN-regio aanspraak maken op ondersteuning door het zorgnetwerk in de vorm van een voucher om de kosten van inhuur van een deskundige infectiepreventie (DI) te dekken. De DI zal ondersteunen bij uitvoering van één of meerdere activiteiten, zoals het oprichten/begeleiding Infectiepreventie Commissie, scholing t.a.v. infectiepreventie, opleiding van aandachtsvelders infectiepreventie, of een infectiepreventie audit.

Achtergrond
Eén van de doelstellingen van Zorgnetwerk GAIN is het bevorderen van infectie preventie bij organisaties in de ouderen-, gehandicapten en wijkverpleging. Op basis van de resultaten van een Quickscan Infectiepreventie kan een organisatie binnen de GAIN-regio aanspraak maken op ondersteuning door het zorgnetwerk. Deze wordt aangeboden in de vorm van een voucher ter waarde van een vast bedrag om de kosten van inhuur van een deskundige infectiepreventie (DI) te dekken. De deskundige infectiepreventie zal ondersteunen bij uitvoering van één of meerdere van onderstaande activiteiten:

  • Oprichten/begeleiding Infectiepreventie Commissie;
  • Scholing tav infectiepreventie;
  • Opleiding van aandachtsvelders infectiepreventie;
  • Infectiepreventie Audit.

Voorwaarden
De DI is gecertificeerd en heeft ervaring in de langdurige zorg en/of gehandicaptenzorg. De voorkeur gaat uit naar een DI die verbonden is aan een afdeling infectiepreventie van een ziekenhuis of GGD in de buurt. Is dit niet mogelijk dan gaat in overleg met het zorgnetwerk gezocht worden naar een DI. Of als een organisatie voorkeur heeft voor een DI dan kan dat ook aangegeven worden.

De voorwaarden en toelichting van de voucherregeling inzet deskundige infectiepreventie is hier te vinden.

Aanvraagformulier
Klik op onderstaande button voor het aanvraagformulier: 


Let op: sla het document na het invullen op je computer op en stuur deze naar ons secretariaat via: secretariaat@zorgnetwerk-gain.nl.


FTO-module antibiotica-resistentie verpleeghuizen

Wil je de eindtoets maken en 1 accreditatiepunt behalen? Bestel deze eindtoets nu tijdelijk gratis. Voor de eerste 250 deelnemers brengen we namelijk geen kosten in rekening. 

Lees meer

FTO-module antibiotica-resistentie verpleeghuizen

Zorgnetwerk GAIN en KOEKOEK educatieve escapespellen hebben werkmaterialen ontwikkeld voor een FTO antibiotica resistentie verpleeghuizen. In samenwerking met het IVM is de bijbehorende e-learning ontwikkeld.

Tijdens de FTO-bijeenkomst komen dilemma’s bij de behandeling van luchtweg- en urineweginfecties in de dagelijkse praktijk aan bod. Dit doe je aan de hand van een interactief escapespel. Dit spel kun je oplossen door goede behandelkeuzes te maken. De oplossingen en achtergronden bespreek je na, evenals de eigen verzamelde voorschrijfgegevens. Ter voorbereiding van het FTO volgen alle deelnemers eerst de e-learning ‘Rationeel antibioticagebruik in verpleeghuizen’. In deze cursus leer je onder andere:

  • de indicaties voor onderzoek bij klachten van een urineweg- of luchtweginfectie
  • de resistentiepatronen van veelvoorkomende verwekkers
  • de antibioticakeuze voor curatieve en preventieve behandeling

Ook de interpretatie van kweekuitslagen en de behandelconsequenties komen aan bod.

Wil je de eindtoets maken en 1 accreditatiepunt behalen? Bestel deze eindtoets nu tijdelijk gratis. Voor de eerste 250 deelnemers brengen we namelijk geen kosten in rekening. Alle informatie m.b.t het organiseren van het FTO vind je hier: Instituut Verantwoord Medicijngebruik


Project: Goed Gebruik Handschoenen (GGH)

In het project Goed Gebruik Handschoenen helpen we zorginstellingen met het meten en verbeteren van handschoengebruik. In welke situatie gebruik je nou precies handschoenen? Hoelang mag je ze aanhouden? Wanneer moet je weer nieuwe handschoenen aantrekken? Doe mee met dit project en leer de antwoorden op deze vragen. En wie weet gaat het handschoengebruik zelfs omlaag! Want vaak handschoenen dragen is niet altijd de juiste keuze.

Lees meer

Project: Goed Gebruik Handschoenen (GGH)

Project Goed Gebruik Handschoenen
In het project Goed Gebruik Handschoenen helpen we zorginstellingen met het meten en verbeteren van handschoengebruik. Goed gebruik van handschoenen kan voorkomen dat micro-organismen van de ene naar de andere cliënt verspreid worden. Maar in welke situatie gebruik je nou precies handschoenen? Hoelang mag je ze aanhouden? Wanneer moet je weer nieuwe handschoenen aantrekken? Doe mee met dit project en leer de antwoorden op deze vragen. En wie weet gaat het handschoengebruik zelfs omlaag! Want vaak handschoenen dragen is niet altijd de juiste keuze.

Wat is het doel van het project Goed Gebruik Handschoenen?
In dit project bestrijden we de verspreiding van micro-organismen door het handschoengebruik onder zorgmedewerkers verbeteren. Je krijgt een meetinstrument, via een app, om te meten hoe het handschoengebruik nu is. Daarna ga je aan de slag met een toolbox met tips en oefeningen, om het handschoengebruik te verbeteren. Het project bestaat uit een nulmeting, het verbeteren van de resultaten met tools uit de toolbox en een nameting.

handschoen

Voor wie is de toolbox van Goed Gebruik Handschoenen ontwikkeld?
GAIN biedt medewerkers die werken in de langdurige zorg of thuiszorg een toolbox, bestaande uit zeven tools, aan. Alle tools worden gratis aanboden. De tools kunnen ingezet worden zodra de uitkomsten van de metingen beschikbaar zijn. Wil of kun je niet deelnemen aan het project, maar wil je wel vrijblijvend aan de slag gaan met toolbox? Vraag deze dan aan via secretariaat@zorgnetwerk-gain.nl.

Hoe gebruik je de toolbox?
Na het uitvoeren van de nulmetingen krijg je inzicht in de zaken die goed of net iets minder goed gaan op de afdeling. Aan de hand van deze uitkomsten kun je een bepaalde tool wel of niet inzetten. Als bijvoorbeeld blijkt dat er nog kennis ontbreekt kan je kiezen voor een e-learning of webinar. Elke zorgmedewerker is anders of heeft net een andere manier van leren. Daarom kun je zelf kiezen welke tool bij jou of de afdeling past en wat haalbaar is. De toolbox helpt je vooral om het gesprek aan te gaan over handschoengebruik. Zo kunnen de tools gebruikt worden tijdens een werkoverleg of koffiepauze of juist opgehangen worden op het toilet of in de koffiekamer. Het doel van de toolbox is niet zozeer dat alles perfect gaat wat betreft handschoengebruik. Een kleine, haalbare stap in de goede richting is óók een stap.

Aanmelden
Deelname aan het project is mogelijk door je via secretariaat@zorgnetwerk-gain.nl aan te melden. Geef hierbij aan of mee wilt doen aan het project Goed Gebruik Handschoenen, Schone Handen Helpen óf beiden. Er is een beperkt aantal deelnemers mogelijk, dus geef je snel op!


Project: Schone Handen Helpen (SHH)

In het project Schone Handen Helpen ondersteunen we zorginstellingen bij het meten en verbeteren van handhygiëne. Hygiënisch werken lijkt zo normaal, maar in de praktijk gaat het toch nog wel eens mis. Je hebt het te druk, je denkt er even niet aan of het is geen gewoonte bij jou in het team. Omdat goede handhygiëne niet altijd even vanzelfsprekend en zeker niet minder belangrijk is, is GAIN met dit project gestart. Doe mee met dit project en leer meer over handhygiëne!

Lees meer

Project: Schone Handen Helpen (SHH)

Project Schone Handen Helpen
In het project Schone Handen Helpen ondersteunen we zorginstellingen bij het meten en verbeteren van handhygiëne. Hygiënisch werken lijkt zo normaal. Maar in de praktijk gaat het toch nog wel eens mis. Je hebt het te druk, je denkt er even niet aan of het is geen gewoonte bij jou in het team. En dat moet het juist wel zijn. Zorg ervoor dat iedereen het gewoon vindt dat er altijd handen gewassen worden. Goede handhygiëne vermindert namelijk de verspreiding van micro-organismen en zorggerelateerde infecties. Omdat goede handhygiëne niet altijd even vanzelfsprekend en zeker niet minder belangrijk is, is Zorgnetwerk GAIN met dit project gestart. Doe mee met dit project en leer meer over handhygiëne!

Wat is het doel van het project Schone Handen Helpen?
In dit project bestrijden we de verspreiding van micro-organismen door het handhygiëne onder zorgmedewerkers verbeteren. Je krijgt een meetinstrument, via een app, om te meten hoe handhygiëne nu gaat. Daarna ga je aan de slag met een toolbox met tips en oefeningen, om handhygiëne te verbeteren. Het project bestaat uit een nulmeting, het verbeteren van de resultaten met tools uit de toolbox en een nameting.

Voor wie is Schone Handen Helpen?
GAIN biedt medewerkers die werken in de langdurige zorg of thuiszorg een toolbox, bestaande uit zes tools, aan. Alle tools worden gratis aanboden, op de hygiënebox na. De tools worden ingezet zodra de uitkomsten van de metingen beschikbaar zijn. Kun of wil je niet deelnemen aan het project, maar wil wel aan de slag gaan met de toolbox? Vraag deze dan aan via secretariaat@zorgnetwerk-gain.nl

Hoe gebruik je de toolbox?
Na het uitvoeren van de nulmetingen krijg je inzicht in de zaken die goed of net iets minder goed gaan op de afdeling. Aan de hand van deze uitkomsten kun je een bepaalde tool wel of niet inzetten. Als bijvoorbeeld blijkt dat er nog kennis ontbreekt kan je kiezen voor een e-learning of webinar. Elke zorgmedewerker is anders of heeft net een andere manier van leren. Daarom kun je zelf kiezen welke tool bij jou of de afdeling past en wat haalbaar is. De toolbox helpt je vooral om het gesprek aan te gaan over handhygiëne. Zo kunnen de tools gebruikt worden tijdens een werkoverleg of koffiepauze of juist opgehangen worden op het toilet of in de koffiekamer. Het doel van de toolbox is niet zozeer dat alles perfect gaat wat betreft handhygiëne. Een kleine, haalbare stap in de goede richting is óók een stap.

Aanmelden
Deelname aan het project is mogelijk door je via secretariaat@zorgnetwerk-gain.nl aan te melden. Geef hierbij aan of mee wilt doen aan het project Schone Handen Helpen, Goed Gebruik Handschoenen óf beiden. Er is een beperkt aantal deelnemers mogelijk, dus geef je snel op!


Als een cliënt BRMO-drager is

Je cliënt draagt een bijzonder resistent micro-organisme (BRMO) met zich mee. Houd daarom rekening met een aantal dingen.

lees meer

Als een cliënt BRMO-drager is

Je cliënt draagt een bijzonder resistent micro-organisme (BRMO) met zich mee. Houd daarom rekening met een aantal dingen:Scholingen verpleeghuiszorg

GAIN biedt verscheidene inspiratiebijeenkomsten, e-learnings, en webinars rondom infectiepreventie en antibioticaresistentie aan. Klik op lees meer voor het complete overzicht.

lees meer

Scholingen verpleeghuiszorg

Scholingen verpleeghuiszorg

Daarnaast organiseren we regelmatig inspiratiebijeenkomsten en webinars rondom infectiepreventie en antibioticaresistentie. Bekijk de agenda en meld je vandaag nog aan. Of kijk bij webinars gemist.

Op de volgende websites kun je meer leren over goede handhygiëne en de feiten en fabels:

Verder kun je via de site van het IVM een nuttige e-learning over antibioticaresistentie in de verpleeghuiszorg volgen. Op de site van Resistentiepreventie vind je veel ideeën en tools om antibioticaresistentie te verminderen.

Richtlijnen en protocollen infectiepreventie

Voor de meest recente richtlijnen voor basishygiëne en infectiepreventie kun je terecht bij het RIVM. Check daarvoor de richtlijnen voor verpleeghuizen, woon- en thuiszorg en/of de richtlijnen voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen ouderen.

lees meer

Richtlijnen en protocollen infectiepreventie

Voor de meest recente richtlijnen voor basishygiëne en infectiepreventie kun je terecht bij het RIVM. Check daarvoor de richtlijnen voor verpleeghuizen, woon- en thuiszorg en/of de richtlijnen voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen ouderen

Op Publiek ZIPnet vind je voorbeelden van protocollen, checklisten en beleidsdocumenten. Deze zijn gebaseerd op de landelijk richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie. Naast algemene hygiëneprotocollen biedt Publiek ZIPnet praktische informatie over hygiënemaatregelen bij cliënten met een infectie of multiresistente bacteriën.

De V&VN richtlijn Zorginfecties staat gepubliceerd op de V&VN website Kwaliteitsstandaard Zorginfecties | V&VN (venvn.nl).

Op ZorgvoorBeter vindt je handig informatiemateriaal, posters en protocollen voor Covid-19.


Speel de escape challenge!

Zorgnetwerk GAIN heeft een leuk escapespel gemaakt om met jouw team in de langdurige zorg te spelen. Tijdens dit spel wordt jullie kennis op het gebied van persoonlijke hygiëne, handhygiëne en handschoengebruik op de proef gesteld. Lukt het jullie om de codes te ontcijferen en de kluis te openen?

Lees meer

Speel de escape challenge!

Hygiëne en infectiepreventie | Escape challenge


Ga de uitdaging aan en speel onze escape challenge! Als deelnemende afdeling ontvang je van ons een dossiermap. Tijdens de challenge is het de bedoeling dat jullie op basis van de materialen in de dossiermap de kluis gaan openen.

 

 

De kluis zit ook in de dossiermap. Dit is een kleinere map, waaraan twee handsloten zijn bevestigd. De juiste codes kunnen jullie ontcijferen door het toepassen van jullie kennis op het gebied van persoonlijke hygiëne, handhygiëne en handschoengebruik. In de dossiermap zitten alle materialen die jullie nodig hebben voor het spel.

 

Voor: teams in de thuiszorg, gehandicaptenzorg en verpleeg- en verzorgingshuizen in regio Gelderland.
Spelers: 2 tot max. 8 personen
Tijd: +/- 30 min, maar wie weet doen jullie het sneller 😉
Wat: je ontvangt een dossiermap met alle materialen die jullie nodig hebben voor het spel, incl een instructie.

 

Meedoen?
Vraag de escape challenge nu aan via secretariaat@zorgnetwerk-gain.nl. Het team met de snelste tijd van het kwartaal ontvangt een leuke attentie!

Richtlijnen voorschrijven antibiotica (voor specialisten ouderen­­geneeskunde)

De Stichting Werkgroep AntibioticaBeleid (SWAB) formuleerde landelijke richtlijnen voor antibioticagebruik, bedoeld voor ziekenhuizen en instellingen voor langdurige zorg.

lees meer

Richtlijnen voorschrijven antibiotica (voor specialisten ouderen­­geneeskunde)

De Stichting Werkgroep AntibioticaBeleid (SWAB) formuleerde landelijke richtlijnen voor antibioticagebruik, bedoeld voor ziekenhuizen en instellingen voor langdurige zorg.

Bekijk hier de richtlijnen.


A-team opzetten

Een A-team is een multidisciplinair team dat verantwoordelijkheid neemt voor het antibioticabeleid. Denk hierbij aan voorschrijfprotocollen, kweekbeleid en hygiënemaatregelen bij besmetting.

lees meer

A-team opzetten

Een A-team is een multidisciplinair team dat verantwoordelijkheid neemt voor het antibioticabeleid. Denk hierbij aan voorschrijfprotocollen, kweekbeleid en hygiënemaatregelen bij besmetting.

Lees hier meer over het opzetten van een A-team.