A-team opzetten

Een A-team is een multidisciplinair team dat verantwoordelijkheid neemt voor het antibioticabeleid. Denk hierbij aan voorschrijfprotocollen, kweekbeleid en hygiënemaatregelen bij besmetting.

Lees hier meer over het opzetten van een A-team.

Infectiepreventie verbeteren Infectiepreventie verpleeghuizen

Aan de slag met infectiepreventie

GAIN biedt ondersteuning voor infectiepreventie en antibiotica beleid binnen verpleeghuizen.

lees meer

Aan de slag met infectiepreventie

GAIN biedt ondersteuning voor infectiepreventie en antibiotica beleid binnen verpleeghuizen.  We bieden ondersteuning bij:

 • Opleiden van aandachtsvelders infectiepreventie;
 • Bijscholen van aandachtsvelders;
 • Opzetten van een infectiecommissie;
 • Quickscan.

Wil je je opgeven, of wil je meer informatie, neem contact op met Annette Kraaijeveld, telefoon 06 50 16 96 95 of via secretariaat@zorgnetwerk-gain.nl

Opleiden van aandachtsvelders

GAIN leidt medewerkers bínnen de organisatie op tot aandachtsvelder infectiepreventie (ongeveer één per afdeling). Deze professionals doen extra kennis op over infectiepreventie en ontwikkelen de verantwoordelijkheid die nodig is om infectiepreventie op de teamagenda te zetten, problemen te signaleren en collegiale toetsing uit te voeren. GAIN leidt 2x per jaar medewerkers op tot aandachtsvelders. Bekijk de agenda en meld je vandaag nog aan.

Bijscholen van aandachtsvelders

Heeft jouw organisatie al aandachtsvelders in dienst? Dan hebben ze waarschijnlijk ook behoefte aan nascholingen en handvaten hoe ze de volgende stap kunnen zetten. Speciaal hiervoor organiseert GAIN een symposium waarin tips en ervaringen worden gedeeld. Bekijk de agenda en meld je vandaag nog aan.

Opzetten van een infectiecommissie

GAIN helpt bij het opzetten van een infectiecommissie binnen zorginstellingen. Dit multidisciplinaire team adviseert de raad van bestuur over het infectiepreventiebeleid. Een dergelijke commissie garandeert bovendien langdurige borging van infectiepreventie binnen de organisatie. Meer weten of aanmelden? Neem contact op met Annette Kraaijeveld, telefoon 06 50 16 96 95 of via secretariaat@zorgnetwerk-gain.nl

Quickscan

Met deze scan kan je zelf kijken hoe het staat met de organisatie van infectiepreventie binnen jouw instelling. Als je hem ingevuld hebt mag je hem mailen naar secretariaat@zorgnetwerk-gain.nl


FTO-module antibiotica-resistentie verpleeghuizen

Wil je de eindtoets maken en 1 accreditatiepunt behalen? Bestel deze eindtoets nu tijdelijk gratis. Voor de eerste 250 deelnemers brengen we namelijk geen kosten in rekening. 

Lees meer

FTO-module antibiotica-resistentie verpleeghuizen

Zorgnetwerk GAIN en KOEKOEK educatieve escapespellen hebben werkmaterialen ontwikkeld voor een FTO antibiotica resistentie verpleeghuizen. In samenwerking met het IVM is de bijbehorende e-learning ontwikkeld.

Tijdens de FTO-bijeenkomst komen dilemma’s bij de behandeling van luchtweg- en urineweginfecties in de dagelijkse praktijk aan bod. Dit doe je aan de hand van een interactief escapespel. Dit spel kun je oplossen door goede behandelkeuzes te maken. De oplossingen en achtergronden bespreek je na, evenals de eigen verzamelde voorschrijfgegevens. Ter voorbereiding van het FTO volgen alle deelnemers eerst de e-learning ‘Rationeel antibioticagebruik in verpleeghuizen’. In deze cursus leer je onder andere:

 • de indicaties voor onderzoek bij klachten van een urineweg- of luchtweginfectie
 • de resistentiepatronen van veelvoorkomende verwekkers
 • de antibioticakeuze voor curatieve en preventieve behandeling

Ook de interpretatie van kweekuitslagen en de behandelconsequenties komen aan bod.

Wil je de eindtoets maken en 1 accreditatiepunt behalen? Bestel deze eindtoets nu tijdelijk gratis. Voor de eerste 250 deelnemers brengen we namelijk geen kosten in rekening. Alle informatie m.b.t het organiseren van het FTO vind je hier: Instituut Verantwoord Medicijngebruik


Project: Goed Gebruik Handschoenen (GGH)

In het project Goed Gebruik Handschoenen helpen we zorginstellingen met het meten en verbeteren van handschoengebruik. In welke situatie gebruik je nou precies handschoenen? Hoelang mag je ze aanhouden? Wanneer moet je weer nieuwe handschoenen aantrekken? Doe mee met dit project en leer de antwoorden op deze vragen. En wie weet gaat het handschoengebruik zelfs omlaag! Want vaak handschoenen dragen is niet altijd de juiste keuze.

Lees meer

Project: Goed Gebruik Handschoenen (GGH)

Project Goed Gebruik Handschoenen
In het project Goed Gebruik Handschoenen helpen we zorginstellingen met het meten en verbeteren van handschoengebruik. Goed gebruik van handschoenen kan voorkomen dat micro-organismen van de ene naar de andere cliënt verspreid worden. Maar in welke situatie gebruik je nou precies handschoenen? Hoelang mag je ze aanhouden? Wanneer moet je weer nieuwe handschoenen aantrekken? Doe mee met dit project en leer de antwoorden op deze vragen. En wie weet gaat het handschoengebruik zelfs omlaag! Want vaak handschoenen dragen is niet altijd de juiste keuze.

Wat is het doel van het project Goed Gebruik Handschoenen?
In dit project bestrijden we de verspreiding van micro-organismen door het handschoengebruik onder zorgmedewerkers verbeteren. Je krijgt een meetinstrument, via een app, om te meten hoe het handschoengebruik nu is. Daarna ga je aan de slag met een toolbox met tips en oefeningen, om het handschoengebruik te verbeteren. Het project start in juni 2023 en eindigt in december 2023 (let op: dit is een globale planning). In deze periode ga je aan de slag met een nulmeting, het verbeteren van de resultaten met tools uit de toolbox en een nameting.

handschoen

Voor wie is de toolbox van Goed Gebruik Handschoenen ontwikkeld?
GAIN biedt medewerkers die werken in de langdurige zorg of thuiszorg een toolbox, bestaande uit zeven tools, aan. Alle tools worden gratis aanboden. De tools kunnen ingezet worden zodra de uitkomsten van de metingen beschikbaar zijn. Stel dat je niet wilt of kunt deelnemen aan het project, kun je altijd gratis en vrijblijvend gebruik maken van de tools uit de toolbox.
Klik hier voor de tools.

Hoe gebruik je de toolbox?
Na het uitvoeren van de nulmetingen krijg je inzicht in de zaken die goed of net iets minder goed gaan op de afdeling. Aan de hand van deze uitkomsten kun je een bepaalde tool wel of niet inzetten. Als bijvoorbeeld blijkt dat er nog kennis ontbreekt kan je kiezen voor een e-learning of webinar. Elke zorgmedewerker is anders of heeft net een andere manier van leren. Daarom kun je zelf kiezen welke tool bij jou of de afdeling past en wat haalbaar is. De toolbox helpt je vooral om het gesprek aan te gaan over handschoengebruik. Zo kunnen de tools gebruikt worden tijdens een werkoverleg of koffiepauze of juist opgehangen worden op het toilet of in de koffiekamer. Het doel van de toolbox is niet zozeer dat alles perfect gaat wat betreft handschoengebruik. Een kleine, haalbare stap in de goede richting is óók een stap.

Aanmelden
Deelname aan het project is mogelijk door je via secretariaat@zorgnetwerk-gain.nl aan te melden. Geef hierbij aan of mee wilt doen aan het project Goed Gebruik Handschoenen, Schone Handen Helpen óf beiden. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 augustus 2023. Er is een beperkt aantal deelnemers mogelijk, dus geef je snel op!


Project: Schone Handen Helpen (SHH)

In het project Schone Handen Helpen ondersteunen we zorginstellingen bij het meten en verbeteren van handhygiëne. Hygiënisch werken lijkt zo normaal, maar in de praktijk gaat het toch nog wel eens mis. Je hebt het te druk, je denkt er even niet aan of het is geen gewoonte bij jou in het team. Omdat goede handhygiëne niet altijd even vanzelfsprekend en zeker niet minder belangrijk is, is GAIN met dit project gestart. Doe mee met dit project en leer meer over handhygiëne!

Lees meer

Project: Schone Handen Helpen (SHH)

Project Schone Handen Helpen
In het project Schone Handen Helpen ondersteunen we zorginstellingen bij het meten en verbeteren van handhygiëne. Hygiënisch werken lijkt zo normaal. Maar in de praktijk gaat het toch nog wel eens mis. Je hebt het te druk, je denkt er even niet aan of het is geen gewoonte bij jou in het team. En dat moet het juist wel zijn. Zorg ervoor dat iedereen het gewoon vindt dat er altijd handen gewassen worden. Goede handhygiëne vermindert namelijk de verspreiding van micro-organismen en zorggerelateerde infecties. Omdat goede handhygiëne niet altijd even vanzelfsprekend en zeker niet minder belangrijk is, is het Gelders Zorgnetwerk Infectiepreventie (GAIN) met dit project gestart. Doe mee met dit project en leer meer over handhygiëne!

Wat is het doel van het project Schone Handen Helpen?
In dit project bestrijden we de verspreiding van micro-organismen door het handhygiëne onder zorgmedewerkers verbeteren. Je krijgt een meetinstrument, via een app, om te meten hoe handhygiëne nu gaat. Daarna ga je aan de slag met een toolbox met tips en oefeningen, om handhygiëne te verbeteren. Het project start in juni 2023 en eindigt in december 2023 (let op: dit is een globale planning). In deze periode ga je aan de slag met een nulmeting, het verbeteren van de resultaten met tools uit de toolbox en een nameting.

Voor wie is Schone Handen Helpen?
GAIN biedt medewerkers die werken in de langdurige zorg of thuiszorg een toolbox, bestaande uit zes tools, aan. Alle tools worden gratis aanboden, op de hygiënebox en de app Hands in Control (mits je deelneemt aan een van de projecten/beide projecten) na. De tools kunnen ingezet worden zodra de uitkomsten van de metingen beschikbaar zijn. Stel dat je niet wilt of kunt deelnemen aan het project, kun je altijd gratis en vrijblijvend gebruik maken van de tools uit de toolbox. Klik hier voor de tools.

Hoe gebruik je de toolbox?
Na het uitvoeren van de nulmetingen krijg je inzicht in de zaken die goed of net iets minder goed gaan op de afdeling. Aan de hand van deze uitkomsten kun je een bepaalde tool wel of niet inzetten. Als bijvoorbeeld blijkt dat er nog kennis ontbreekt kan je kiezen voor een e-learning of webinar. Elke zorgmedewerker is anders of heeft net een andere manier van leren. Daarom kun je zelf kiezen welke tool bij jou of de afdeling past en wat haalbaar is. De toolbox helpt je vooral om het gesprek aan te gaan over handhygiëne. Zo kunnen de tools gebruikt worden tijdens een werkoverleg of koffiepauze of juist opgehangen worden op het toilet of in de koffiekamer. Het doel van de toolbox is niet zozeer dat alles perfect gaat wat betreft handhygiëne. Een kleine, haalbare stap in de goede richting is óók een stap.

Aanmelden
Deelname aan het project is mogelijk door je via secretariaat@zorgnetwerk-gain.nl aan te melden. Geef hierbij aan of mee wilt doen aan het project Schone Handen Helpen, Goed Gebruik Handschoenen óf beiden. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 augustus 2023. Er is een beperkt aantal deelnemers mogelijk, dus geef je snel op!

Richtlijnen en protocollen infectiepreventie

Voor de meest recente richtlijnen voor basishygiëne en infectiepreventie kun je terecht bij het RIVM. Check daarvoor de richtlijnen voor verpleeghuizen, woon- en thuiszorg en/of de richtlijnen voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen ouderen.

lees meer

Richtlijnen en protocollen infectiepreventie

Voor de meest recente richtlijnen voor basishygiëne en infectiepreventie kun je terecht bij het RIVM. Check daarvoor de richtlijnen voor verpleeghuizen, woon- en thuiszorg en/of de richtlijnen voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen ouderen

Op Publiek ZIPnet vind je voorbeelden van protocollen, checklisten en beleidsdocumenten. Deze zijn gebaseerd op de landelijk richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie. Naast algemene hygiëneprotocollen biedt Publiek ZIPnet praktische informatie over hygiënemaatregelen bij cliënten met een infectie of multiresistente bacteriën.

De V&VN richtlijn Zorginfecties staat gepubliceerd op de V&VN website Kwaliteitsstandaard Zorginfecties | V&VN (venvn.nl).

Op ZorgvoorBeter vindt je handig informatiemateriaal, posters en protocollen voor Covid-19.


Scholingen verpleeghuiszorg

GAIN biedt verscheidene inspiratiebijeenkomsten, e-learnings, en webinars rondom infectiepreventie en antibioticaresistentie aan. Klik op lees meer voor het complete overzicht.

lees meer

Scholingen verpleeghuiszorg

Scholingen verpleeghuiszorg

Daarnaast organiseren we regelmatig inspiratiebijeenkomsten en webinars rondom infectiepreventie en antibioticaresistentie. Bekijk de agenda en meld je vandaag nog aan. Of kijk bij webinars gemist.

Op de volgende websites kun je meer leren over goede handhygiëne en de feiten en fabels:

Verder kun je via de site van het IVM een nuttige e-learning over antibioticaresistentie in de verpleeghuiszorg volgen. Op de site van Resistentiepreventie vind je veel ideeën en tools om antibioticaresistentie te verminderen.


Als een cliënt BRMO-drager is

Je cliënt draagt een bijzonder resistent micro-organisme (BRMO) met zich mee. Houd daarom rekening met een aantal dingen.

lees meer

Als een cliënt BRMO-drager is

Je cliënt draagt een bijzonder resistent micro-organisme (BRMO) met zich mee. Houd daarom rekening met een aantal dingen:


Richtlijnen voorschrijven antibiotica (voor specialisten ouderen­­geneeskunde)

De Stichting Werkgroep AntibioticaBeleid (SWAB) formuleerde landelijke richtlijnen voor antibioticagebruik, bedoeld voor ziekenhuizen en instellingen voor langdurige zorg.

lees meer

Richtlijnen voorschrijven antibiotica (voor specialisten ouderen­­geneeskunde)

De Stichting Werkgroep AntibioticaBeleid (SWAB) formuleerde landelijke richtlijnen voor antibioticagebruik, bedoeld voor ziekenhuizen en instellingen voor langdurige zorg.

Bekijk hier de richtlijnen.


A-team opzetten

Een A-team is een multidisciplinair team dat verantwoordelijkheid neemt voor het antibioticabeleid. Denk hierbij aan voorschrijfprotocollen, kweekbeleid en hygiënemaatregelen bij besmetting.

lees meer

Voucher voor 24 uur DI

Op basis van de resultaten van een Quickscan Infectiepreventie kan een organisatie binnen de GAIN-regio aanspraak maken op ondersteuning door het zorgnetwerk in de vorm van een voucher om de kosten van inhuur van een deskundige infectiepreventie (DI) te dekken.

lees meer

Voucher voor 24 uur DI

Op basis van de resultaten van een Quickscan Infectiepreventie kan een organisatie binnen de GAIN-regio aanspraak maken op ondersteuning door het zorgnetwerk in de vorm van een voucher om de kosten van inhuur van een deskundige infectiepreventie (DI) te dekken. De DI zal ondersteunen bij uitvoering van één of meerdere activiteiten, zoals het oprichten/begeleiding Infectiepreventie Commissie, scholing t.a.v. infectiepreventie, opleiding van aandachtsvelders infectiepreventie, of een infectiepreventie audit.

Achtergrond

Eén van de doelstellingen van het Gelders Zorgnetwerk Infectiepreventie (GAIN) is het bevorderen van infectie preventie bij organisaties in de ouderen-, gehandicapten en thuiszorg. Op basis van de resultaten van een Quickscan Infectiepreventie kan een organisatie binnen de GAIN-regio aanspraak maken op ondersteuning door het zorgnetwerk. Deze wordt aangeboden in de vorm van een voucher ter waarde van een vast bedrag om de kosten van inhuur van een deskundige infectiepreventie (DI) te dekken. De deskundige infectiepreventie zal ondersteunen bij uitvoering van één of meerdere van onderstaande activiteiten:

 • Oprichten/begeleiding Infectiepreventie Commissie;
 • Scholing tav infectiepreventie;
 • Opleiding van aandachtsvelders infectiepreventie;
 • Infectiepreventie Audit.

Meer weten over de DI voucher? Verdere toelichting over dit initiatief staat hier.

Voorwaarden

De DI is gecertificeerd en heeft ervaring in de langdurige zorg en/of gehandicaptenzorg. De voorkeur gaat uit naar een DI die verbonden is aan een afdeling infectiepreventie van een ziekenhuis of GGD in de buurt. Is dit niet mogelijk dan gaat in overleg met het zorgnetwerk gezocht worden naar een DI. Of als een organisatie voorkeur heeft voor een DI dan kan dat ook aangegeven worden.

De voorwaarden en procedure voor de voucherregeling inzet deskundige infectiepreventie zijn hier te vinden.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier voor de DI voucher is hier. Te vinden. Let hierbij wel op dat u na het invullen van het document u deze opslaat op uw computer en deze naar ons secretariaat toestuurt. Dit kan via secretariaat@zorgnetwerk-gain.nl.