Infectiepreventie verbeteren Infectiepreventie gehandicaptenzorg

Aan de slag met infectiepreventie DI voucher voor 24 uur

Op basis van de resultaten van een Quickscan Infectiepreventie kan een organisatie binnen de GAIN-regio aanspraak maken op ondersteuning door het zorgnetwerk in de vorm van een voucher om de kosten van inhuur van een deskundige infectiepreventie (DI) te dekken.

lees meer

Aan de slag met infectiepreventie DI voucher voor 24 uur

Op basis van de resultaten van een Quickscan Infectiepreventie kan een organisatie binnen de GAIN-regio aanspraak maken op ondersteuning door het zorgnetwerk in de vorm van een voucher om de kosten van inhuur van een deskundige infectiepreventie (DI) te dekken. De DI zal ondersteunen bij uitvoering van één of meerdere activiteiten, zoals het oprichten/begeleiding Infectiepreventie Commissie, scholing t.a.v. infectiepreventie, opleiding van aandachtsvelders infectiepreventie, of een infectiepreventie audit.

Achtergrond

Eén van de doelstellingen van Zorgnetwerk GAIN is het bevorderen van infectie preventie bij organisaties in de ouderen-, gehandicapten en wijkverpleging. Op basis van de resultaten van een Quickscan Infectiepreventie kan een organisatie binnen de GAIN-regio aanspraak maken op ondersteuning door het zorgnetwerk. Deze wordt aangeboden in de vorm van een voucher ter waarde van een vast bedrag om de kosten van inhuur van een deskundige infectiepreventie (DI) te dekken. De deskundige infectiepreventie zal ondersteunen bij uitvoering van één of meerdere van onderstaande activiteiten:

  • Oprichten/begeleiding Infectiepreventie Commissie;
  • Scholing tav infectiepreventie;
  • Opleiding van aandachtsvelders infectiepreventie;
  • Infectiepreventie Audit.

Meer weten over de DI voucher? Verdere toelichting over dit initiatief staat hier.

Voorwaarden

De DI is gecertificeerd en heeft ervaring in de langdurige zorg en/of gehandicaptenzorg. De voorkeur gaat uit naar een DI die verbonden is aan een afdeling infectiepreventie van een ziekenhuis of GGD in de buurt. Is dit niet mogelijk dan gaat in overleg met het zorgnetwerk gezocht worden naar een DI. Of als een organisatie voorkeur heeft voor een DI dan kan dat ook aangegeven worden.

De voorwaarden en procedure voor de voucherregeling inzet deskundige infectiepreventie zijn hier te vinden.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier voor de DI voucher is hier. Te vinden. Let hierbij wel op dat u na het invullen van het document u deze opslaat op uw computer en deze naar ons secretariaat toestuurt. Dit kan via secretariaat@zorgnetwerk-gain.nl.


Project: Goed Gebruik Handschoenen (GGH)

In het project Goed Gebruik Handschoenen helpen we zorginstellingen met het meten en verbeteren van handschoengebruik. In welke situatie gebruik je nou precies handschoenen? Hoelang mag je ze aanhouden? Wanneer moet je weer nieuwe handschoenen aantrekken? Doe mee met dit project en leer de antwoorden op deze vragen. En wie weet gaat het handschoengebruik zelfs omlaag! Want vaak handschoenen dragen is niet altijd de juiste keuze.

Lees meer

Project: Goed Gebruik Handschoenen (GGH)

Project Goed Gebruik Handschoenen
In het project Goed Gebruik Handschoenen helpen we zorginstellingen met het meten en verbeteren van handschoengebruik. Goed gebruik van handschoenen kan voorkomen dat micro-organismen van de ene naar de andere cliënt verspreid worden. Maar in welke situatie gebruik je nou precies handschoenen? Hoelang mag je ze aanhouden? Wanneer moet je weer nieuwe handschoenen aantrekken? Doe mee met dit project en leer de antwoorden op deze vragen. En wie weet gaat het handschoengebruik zelfs omlaag! Want vaak handschoenen dragen is niet altijd de juiste keuze.

Wat is het doel van het project Goed Gebruik Handschoenen?
In dit project bestrijden we de verspreiding van micro-organismen door het handschoengebruik onder zorgmedewerkers verbeteren. Je krijgt een meetinstrument, via een app, om te meten hoe het handschoengebruik nu is. Daarna ga je aan de slag met een toolbox met tips en oefeningen, om het handschoengebruik te verbeteren. Het project start in juni 2023 en eindigt in december 2023 (let op: dit is een globale planning). In deze periode ga je aan de slag met een nulmeting, het verbeteren van de resultaten met tools uit de toolbox en een nameting.

handschoen

Voor wie is de toolbox van Goed Gebruik Handschoenen ontwikkeld?
GAIN biedt medewerkers die werken in de langdurige zorg of thuiszorg een toolbox, bestaande uit zeven tools, aan. Alle tools worden gratis aanboden. De tools kunnen ingezet worden zodra de uitkomsten van de metingen beschikbaar zijn. Stel dat je niet wilt of kunt deelnemen aan het project, kun je altijd gratis en vrijblijvend gebruik maken van de tools uit de toolbox.
Klik hier voor de tools.

Hoe gebruik je de toolbox?
Na het uitvoeren van de nulmetingen krijg je inzicht in de zaken die goed of net iets minder goed gaan op de afdeling. Aan de hand van deze uitkomsten kun je een bepaalde tool wel of niet inzetten. Als bijvoorbeeld blijkt dat er nog kennis ontbreekt kan je kiezen voor een e-learning of webinar. Elke zorgmedewerker is anders of heeft net een andere manier van leren. Daarom kun je zelf kiezen welke tool bij jou of de afdeling past en wat haalbaar is. De toolbox helpt je vooral om het gesprek aan te gaan over handschoengebruik. Zo kunnen de tools gebruikt worden tijdens een werkoverleg of koffiepauze of juist opgehangen worden op het toilet of in de koffiekamer. Het doel van de toolbox is niet zozeer dat alles perfect gaat wat betreft handschoengebruik. Een kleine, haalbare stap in de goede richting is óók een stap.

Aanmelden
Deelname aan het project is mogelijk door je via secretariaat@zorgnetwerk-gain.nl aan te melden. Geef hierbij aan of mee wilt doen aan het project Goed Gebruik Handschoenen, Schone Handen Helpen óf beiden. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 augustus 2023. Er is een beperkt aantal deelnemers mogelijk, dus geef je snel op!


Project: Schone Handen Helpen (SHH)

In het project Schone Handen Helpen ondersteunen we zorginstellingen bij het meten en verbeteren van handhygiëne. Hygiënisch werken lijkt zo normaal, maar in de praktijk gaat het toch nog wel eens mis. Je hebt het te druk, je denkt er even niet aan of het is geen gewoonte bij jou in het team. Omdat goede handhygiëne niet altijd even vanzelfsprekend en zeker niet minder belangrijk is, is GAIN met dit project gestart. Doe mee met dit project en leer meer over handhygiëne!

Lees meer

Project: Schone Handen Helpen (SHH)

Project Schone Handen Helpen
In het project Schone Handen Helpen ondersteunen we zorginstellingen bij het meten en verbeteren van handhygiëne. Hygiënisch werken lijkt zo normaal. Maar in de praktijk gaat het toch nog wel eens mis. Je hebt het te druk, je denkt er even niet aan of het is geen gewoonte bij jou in het team. En dat moet het juist wel zijn. Zorg ervoor dat iedereen het gewoon vindt dat er altijd handen gewassen worden. Goede handhygiëne vermindert namelijk de verspreiding van micro-organismen en zorggerelateerde infecties. Omdat goede handhygiëne niet altijd even vanzelfsprekend en zeker niet minder belangrijk is, is het Gelders Zorgnetwerk Infectiepreventie (GAIN) met dit project gestart. Doe mee met dit project en leer meer over handhygiëne!

Wat is het doel van het project Schone Handen Helpen?
In dit project bestrijden we de verspreiding van micro-organismen door het handhygiëne onder zorgmedewerkers verbeteren. Je krijgt een meetinstrument, via een app, om te meten hoe handhygiëne nu gaat. Daarna ga je aan de slag met een toolbox met tips en oefeningen, om handhygiëne te verbeteren. 

Voor wie is Schone Handen Helpen?
GAIN biedt medewerkers die werken in de langdurige zorg of thuiszorg een toolbox, bestaande uit zes tools, aan. Alle tools worden gratis aanboden, op de hygiënebox en de app Hands in Control (mits je deelneemt aan een van de projecten/beide projecten) na. De tools kunnen ingezet worden zodra de uitkomsten van de metingen beschikbaar zijn. Stel dat je niet wilt of kunt deelnemen aan het project, kun je altijd gratis en vrijblijvend gebruik maken van de tools uit de toolbox. Klik hier voor de tools.

Hoe gebruik je de toolbox?
Na het uitvoeren van de nulmetingen krijg je inzicht in de zaken die goed of net iets minder goed gaan op de afdeling. Aan de hand van deze uitkomsten kun je een bepaalde tool wel of niet inzetten. Als bijvoorbeeld blijkt dat er nog kennis ontbreekt kan je kiezen voor een e-learning of webinar. Elke zorgmedewerker is anders of heeft net een andere manier van leren. Daarom kun je zelf kiezen welke tool bij jou of de afdeling past en wat haalbaar is. De toolbox helpt je vooral om het gesprek aan te gaan over handhygiëne. Zo kunnen de tools gebruikt worden tijdens een werkoverleg of koffiepauze of juist opgehangen worden op het toilet of in de koffiekamer. Het doel van de toolbox is niet zozeer dat alles perfect gaat wat betreft handhygiëne. Een kleine, haalbare stap in de goede richting is óók een stap.

Aanmelden
Deelname aan het project is mogelijk door je via secretariaat@zorgnetwerk-gain.nl aan te melden. Geef hierbij aan of mee wilt doen aan het project Schone Handen Helpen, Goed Gebruik Handschoenen óf beiden. Er is een beperkt aantal deelnemers mogelijk, dus geef je snel op!

Wees veilig, werk schoon Hulpmiddel voor begeleiders in de gehandicaptenzorg

In dit handige hulpmiddel zie je in één oogopslag welke hygiëne maatregelen je wanneer moet toepassen.  

Lees verder

Wees veilig, werk schoon Hulpmiddel voor begeleiders in de gehandicaptenzorg

 

Hygiënisch werken is belangrijk om het overdragen van ziekmakende bacteriën en virussen te voorkomen. Zeker als je werkt met kwetsbare mensen, zoals in de gehandicaptenzorg. Daarom hebben we een handig hulpmiddel ontwikkeld, waarin je snel ziet wat je moet doen om veilig te werken.

 

Want welke hygiënemaatregelen pas je toe als je voedsel bereidt of ondersteunt bij toiletgang? We maken het inzichtelijk aan de hand van de onderdelen: handhygiëne, persoonlijke hygiëne, reiniging en desinfectie en persoonlijke beschermingsmiddelen. Zo werk je veilig en schoon!

 

Download het hulpmiddel hier: wees veilig, werk schoon!

 

 

Richtlijnen en protocollen infectiepreventie

Voor de meest recente richtlijnen voor basishygiëne en infectiepreventie kun je terecht bij het RIVM. Check daarvoor de hygiënerichtlijn voor instellingen voor volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of de Hygiënerichtlijn voor instellingen voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

lees meer

Richtlijnen en protocollen infectiepreventie

Voor de meest recente richtlijnen voor basishygiëne en infectiepreventie kun je terecht bij het RIVM. Check daarvoor de hygiënerichtlijn voor instellingen voor volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of de Hygiënerichtlijn voor instellingen voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Op Publiek ZIPnet vind je voorbeelden van protocollen, checklisten en beleidsdocumenten. Deze zijn gebaseerd op de landelijk richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie. Naast algemene hygiëneprotocollen biedt Publiek ZIPnet praktische informatie over hygiënemaatregelen bij cliënten met een infectie of multiresistente bacteriën.

De V&VN richtlijn Zorginfecties staat gepubliceerd op de V&VN website Kwaliteitsstandaard Zorginfecties | V&VN (venvn.nl).


Als een cliënt BRMO-drager is

Je cliënt draagt een bijzonder resistent micro-organisme (BRMO) met zich mee. Houd daarom rekening met een aantal dingen.

lees meer

Als een cliënt BRMO-drager is

Je cliënt draagt een bijzonder resistent micro-organisme (BRMO) met zich mee. Houd daarom rekening met een aantal dingen:Scholingen gehandicapten­zorg

GAIN biedt verscheidene inspiratiebijeenkomsten, e-learnings, en webinars rondom infectiepreventie en antibioticaresistentie aan. Klik op lees meer voor het complete overzicht.

lees meer

Scholingen gehandicapten­zorg

Scholingen gehandicaptenzorg

Daarnaast organiseren we regelmatig inspiratiebijeenkomsten en webinars rondom infectiepreventie en antibioticaresistentie. Bekijk de agenda en meld je vandaag nog aan. Of kijk bij webinars gemist.

Op de volgende websites kun je meer leren over goede handhygiëne en de feiten en fabels:

Op de site van Resistentiepreventie vind je veel ideeën en tools om antibioticaresistentie te verminderen.

Richtlijnen voorschrijven antibiotica (voor artsen verstandelijk gehandicapten)

De Stichting Werkgroep AntibioticaBeleid (SWAB) formuleerde landelijke richtlijnen voor antibioticagebruik, bedoeld voor ziekenhuizen en instellingen voor langdurige zorg.

lees meer

Richtlijnen voorschrijven antibiotica (voor artsen verstandelijk gehandicapten)

De Stichting Werkgroep AntibioticaBeleid (SWAB) formuleerde landelijke richtlijnen voor antibioticagebruik, bedoeld voor ziekenhuizen en instellingen voor langdurige zorg.

Bekijk hier de richtlijnen.


Praatplaat

Deze praatplaat is een eerste hulpmiddel.  Deze kan helpen bij het bedenken wat nu nodig is in uw organisatie ten aanzien van infectiepreventie en welke partijen daarbij behulpzaam zouden kunnen zijn.