Kennis Gehandicaptenzorg

Aan de slag met infectiepreventie

GAIN heeft een gratis toolkit om het infectiepreventie- en antibiotica beleid binnen organisaties voor gehandicaptenzorg te verbeteren. De drie onderdelen van de toolkit kun je los van elkaar of in combinatie aanvragen via het stimuleringsfonds:

lees meer

Aan de slag met infectiepreventie

GAIN heeft een gratis toolkit om het infectiepreventie- en antibiotica beleid binnen organisaties voor gehandicaptenzorg te verbeteren. De drie onderdelen van de toolkit kun je los van elkaar of in combinatie aanvragen via het stimuleringsfonds:

Scholing basishygiëne voor medewerkers

Voor de start van de scholing verzorgt GAIN een audit basishygiëne. Die dient als nulmeting én geeft aanvullende input voor de daadwerkelijke scholing. Zes maanden na de scholing biedt een tweede audit inzicht in de verbeteringen.

Opleiden van aandachtsvelders

GAIN leidt medewerkers bínnen de organisatie op tot aandachtsvelder infectiepreventie (ongeveer één per afdeling). Deze professionals doen extra kennis op over infectiepreventie en ontwikkelen de verantwoordelijkheid die nodig is om infectiepreventie op de teamagenda te zetten, problemen te signaleren en collegiale toetsing uit te voeren.

Opzetten van een infectiecommissie

GAIN helpt bij het opzetten van een infectiecommissie binnen zorginstellingen. Dit multidisciplinaire team adviseert de raad van bestuur over het infectiepreventiebeleid. Een dergelijke commissie garandeert bovendien langdurige borging van infectiepreventie binnen de organisatie.

Meer weten of aanmelden? Lees de informatiebrochure Stimuleringsfonds


Richtlijnen en protocollen infectiepreventie

Voor de meest recente richtlijnen voor basishygiëne en infectiepreventie kun je terecht bij het RIVM. Check daarvoor de hygiënerichtlijn voor instellingen voor volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of de Hygiënerichtlijn voor instellingen voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

lees meer

Richtlijnen en protocollen infectiepreventie

Voor de meest recente richtlijnen voor basishygiëne en infectiepreventie kun je terecht bij het RIVM. Check daarvoor de hygiënerichtlijn voor instellingen voor volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of de Hygiënerichtlijn voor instellingen voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Op Publiek ZIPnet vind je voorbeelden van protocollen, checklisten en beleidsdocumenten. Deze zijn gebaseerd op de landelijk richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie. Naast algemene hygiëneprotocollen biedt Publiek ZIPnet praktische informatie over hygiënemaatregelen bij cliënten met een infectie of multiresistente bacteriën.


Als een cliënt BRMO-drager is

Je cliënt draagt een bijzonder resistent micro-organisme (BRMO) met zich mee. Houd daarom rekening met een aantal dingen.

lees meer

Als een cliënt BRMO-drager is

Je cliënt draagt een bijzonder resistent micro-organisme (BRMO) met zich mee. Houd daarom rekening met een aantal dingen:
Scholingen gehandicapten­zorg

Scholingen gehandicaptenzorg

Daarnaast organiseren we regelmatig inspiratiebijeenkomsten en webinars rondom infectiepreventie en antibioticaresistentie. Bekijk de agenda en meld je vandaag nog aan.

Op de volgende websites kun je meer leren over goede handhygiëne en de feiten en fabels:

Op de site van Resistentiepreventie vind je veel ideeën en tools om antibioticaresistentie te verminderen.

Richtlijnen voorschrijven antibiotica (voor artsen verstandelijk gehandicapten)

De Stichting Werkgroep AntibioticaBeleid (SWAB) formuleerde landelijke richtlijnen voor antibioticagebruik, bedoeld voor ziekenhuizen en instellingen voor langdurige zorg.

lees meer

Richtlijnen voorschrijven antibiotica (voor artsen verstandelijk gehandicapten)

De Stichting Werkgroep AntibioticaBeleid (SWAB) formuleerde landelijke richtlijnen voor antibioticagebruik, bedoeld voor ziekenhuizen en instellingen voor langdurige zorg.

Bekijk hier de richtlijnen.