Kennis Gehandicaptenzorg

Aan de slag met infectiepreventie

GAIN biedt ondersteuning voor infectiepreventie en antibiotica beleid binnen de sector gehandicaptenzorg.

lees meer

Aan de slag met infectiepreventie

Aan de slag met infectiepreventie

GAIN biedt ondersteuning voor infectiepreventie en antibiotica beleid binnen sector gehandicaptenzorg.  We bieden ondersteuning bij:

  • Opleiden van aandachtsvelders infectiepreventie;
  • Bijscholen van aandachtsvelders;
  • Opzetten van een infectiecommisie;
  • Quickscan;
  • Praatplaat.

Wil je je opgeven, of wil je meer informatie, neem contact op met Annette Kraaijeveld, telefoon 06 50 16 96 95 of via secretariaat@zorgnetwerk-gain.nl

Opleiden van aandachtsvelders

GAIN leidt medewerkers bínnen de organisatie op tot aandachtsvelder infectiepreventie (ongeveer één per afdeling). Deze professionals doen extra kennis op over infectiepreventie en ontwikkelen de verantwoordelijkheid die nodig is om infectiepreventie op de teamagenda te zetten, problemen te signaleren en collegiale toetsing uit te voeren. GAIN leidt 2x per jaar medewerkers op tot aandachtsvelders. Wil je meer weten? Lees deze folder.

Bijscholen van aandachtsvelders

Heeft jouw organisatie al aandachtsvelders in dienst? Dan hebben ze waarschijnlijk ook behoefte aan nascholingen en handvaten hoe ze de volgende stap kunnen zetten. Speciaal hiervoor organiseert GAIN een symposium waarin tips en ervaringen worden gedeeld. Wil je meer weten? Lees deze folder.

Opzetten van een infectiecommissie

GAIN helpt bij het opzetten van een infectiecommissie binnen zorginstellingen. Dit multidisciplinaire team adviseert de raad van bestuur over het infectiepreventiebeleid. Een dergelijke commissie garandeert bovendien langdurige borging van infectiepreventie binnen de organisatie. Meer weten of aanmelden? Neem contact op met Annette Kraaijeveld, telefoon 06 50 16 96 95 of via secretariaat@zorgnetwerk-gain.nl

Quickscan

Met deze Quickscan (open deze met Acrobat DC om hem meteen te kunne versturen) kan je zelf kijken hoe het staat met de organisatie van infectiepreventie binnen jouw instelling. Als je hem ingevuld hebt mag je hem mailen naar secretariaat@zorgnetwerk-gain.nl

Praatplaat

Deze praatplaat is een eerste hulpmiddel. Deze kan helpen bij het bedenken wat nu nodig is in uw organisatie ten aanzien van infectiepreventie en welke partijen daarbij behulpzaam zouden kunnen zijn. 


Richtlijnen en protocollen infectiepreventie

Voor de meest recente richtlijnen voor basishygiëne en infectiepreventie kun je terecht bij het RIVM. Check daarvoor de hygiënerichtlijn voor instellingen voor volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of de Hygiënerichtlijn voor instellingen voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. lees meer

Richtlijnen en protocollen infectiepreventie

Voor de meest recente richtlijnen voor basishygiëne en infectiepreventie kun je terecht bij het RIVM. Check daarvoor de hygiënerichtlijn voor instellingen voor volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of de Hygiënerichtlijn voor instellingen voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Op Publiek ZIPnet vind je voorbeelden van protocollen, checklisten en beleidsdocumenten. Deze zijn gebaseerd op de landelijk richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie. Naast algemene hygiëneprotocollen biedt Publiek ZIPnet praktische informatie over hygiënemaatregelen bij cliënten met een infectie of multiresistente bacteriën.

De V&VN richtlijn Zorginfecties staat gepubliceerd op de V&VN website Kwaliteitsstandaard Zorginfecties | V&VN (venvn.nl).


Als een cliënt BRMO-drager is

Je cliënt draagt een bijzonder resistent micro-organisme (BRMO) met zich mee. Houd daarom rekening met een aantal dingen. lees meer

Als een cliënt BRMO-drager is

Je cliënt draagt een bijzonder resistent micro-organisme (BRMO) met zich mee. Houd daarom rekening met een aantal dingen:Scholingen gehandicapten­zorg

GAIN biedt verscheidene inspiratiebijeenkomsten, e-learnings, en webinars rondom infectiepreventie en antibioticaresistentie aan. Klik op lees meer voor het complete overzicht.

lees meer

Scholingen gehandicapten­zorg

Scholingen gehandicaptenzorg

Daarnaast organiseren we regelmatig inspiratiebijeenkomsten en webinars rondom infectiepreventie en antibioticaresistentie. Bekijk de agenda en meld je vandaag nog aan. Of kijk bij webinars gemist.

Op de volgende websites kun je meer leren over goede handhygiëne en de feiten en fabels:

Op de site van Resistentiepreventie vind je veel ideeën en tools om antibioticaresistentie te verminderen.

Richtlijnen voorschrijven antibiotica (voor artsen verstandelijk gehandicapten)

De Stichting Werkgroep AntibioticaBeleid (SWAB) formuleerde landelijke richtlijnen voor antibioticagebruik, bedoeld voor ziekenhuizen en instellingen voor langdurige zorg. lees meer

Richtlijnen voorschrijven antibiotica (voor artsen verstandelijk gehandicapten)

De Stichting Werkgroep AntibioticaBeleid (SWAB) formuleerde landelijke richtlijnen voor antibioticagebruik, bedoeld voor ziekenhuizen en instellingen voor langdurige zorg.

Bekijk hier de richtlijnen.


Praatplaat

Deze praatplaat is een eerste hulpmiddel. Deze kan helpen bij het bedenken wat nu nodig is in uw organisatie ten aanzien van infectiepreventie en welke partijen daarbij behulpzaam zouden kunnen zijn.