Als een cliënt BRMO-drager is

Je cliënt draagt een bijzonder resistent micro-organisme (BRMO) met zich mee. Houd daarom rekening met een aantal dingen:


Infectiepreventie verbeteren Infectiepreventie verpleeghuizen

Aan de slag met infectiepreventie

GAIN biedt ondersteuning voor infectiepreventie en antibiotica beleid binnen verpleeghuizen.

lees meer

Aan de slag met infectiepreventie

GAIN biedt ondersteuning voor infectiepreventie en antibiotica beleid binnen verpleeghuizen.  We bieden ondersteuning bij:

  • Opleiden van aandachtsvelders infectiepreventie;
  • Bijscholen van aandachtsvelders;
  • Opzetten van een infectiecommissie;
  • Quickscan.

Wil je je opgeven, of wil je meer informatie, neem contact op met Annette Kraaijeveld, telefoon 06 50 16 96 95 of via secretariaat@zorgnetwerk-gain.nl

Opleiden van aandachtsvelders

GAIN leidt medewerkers bínnen de organisatie op tot aandachtsvelder infectiepreventie (ongeveer één per afdeling). Deze professionals doen extra kennis op over infectiepreventie en ontwikkelen de verantwoordelijkheid die nodig is om infectiepreventie op de teamagenda te zetten, problemen te signaleren en collegiale toetsing uit te voeren. GAIN leidt 2x per jaar medewerkers op tot aandachtsvelders. Bekijk de agenda en meld je vandaag nog aan.

Bijscholen van aandachtsvelders

Heeft jouw organisatie al aandachtsvelders in dienst? Dan hebben ze waarschijnlijk ook behoefte aan nascholingen en handvaten hoe ze de volgende stap kunnen zetten. Speciaal hiervoor organiseert GAIN een symposium waarin tips en ervaringen worden gedeeld. Bekijk de agenda en meld je vandaag nog aan.

Opzetten van een infectiecommissie

GAIN helpt bij het opzetten van een infectiecommissie binnen zorginstellingen. Dit multidisciplinaire team adviseert de raad van bestuur over het infectiepreventiebeleid. Een dergelijke commissie garandeert bovendien langdurige borging van infectiepreventie binnen de organisatie. Meer weten of aanmelden? Neem contact op met Annette Kraaijeveld, telefoon 06 50 16 96 95 of via secretariaat@zorgnetwerk-gain.nl

Quickscan

Met deze scan kan je zelf kijken hoe het staat met de organisatie van infectiepreventie binnen jouw instelling. Als je hem ingevuld hebt mag je hem mailen naar secretariaat@zorgnetwerk-gain.nl


Project: Goed Gebruik Handschoenen (GGH)

Als je zorgt voor iemand, kan het zijn dat micro-organismen van de cliënt op jou terecht komen. Die micro-organismen draag je de rest van de dag bij je of je nou een uniform draagt of je eigen kleding.

Lees meer

Project: Goed Gebruik Handschoenen (GGH)

Als je zorgt voor iemand, kan het zijn dat micro-organismen van de cliënt op jou terecht komen. Die micro-organismen draag je de rest van de dag bij je of je nou een uniform draagt of je eigen kleding. Datzelfde geldt voor je handen, als je onvoldoende handhygiëne toepast. Goed gebruik van handschoenen kan voorkomen dat micro-organismen van de ene naar de andere cliënt verspreid worden. Maar in welke situatie gebruik je nou precies handschoenen? Hoelang mag je ze aanhouden? Wanneer moet je weer nieuwe handschoenen aantrekken? Bij dit soort vragen wil GAIN jou graag ondersteunen.

Om deze reden is GAIN gestart met het project GGH. Tijdens het project zul jij als zorgmedewerker met behulp van een meetinstrument, de app Hands in Control, metingen uitvoeren over het gebruik van handschoenen. Deze metingen zullen in juni, juli en augustus plaatsvinden. Voorafgaand aan deze metingen krijg je uitleg en handvaten mee, tijdens een train-de-trainer sessie op 1 juni in Arnhem, zodat je zelfstandig met je collega’s aan de slag kan gaan. In september en oktober ga je aan de slag met het verbeteren van de resultaten uit de metingen, met behulp van de toolbox. Deze toolbox bestaat bijvoorbeeld uit een quiz, video’s, toetsingsmateriaal en flyers. Samen met je collega’s ga je aan de slag met (één van) deze tools.In oktober en november voer je nameting uit om te kijken welk positief effect de tools hebben gehad op de verbeterpunten. In december zul je het project afronden. Naast de toolbox, ontvang je ook een handleiding zodat je stap voor stap aan de slag kan gaan met het project. Alle tools, adviezen en begeleiding gedurende het project van een deskundige infectiepreventie zijn geheel gratis.

Ga jij samen met ons aan de slag met het verbeteren van handhygiëne compliance en/of het verbeteren van handschoengebruik ? Meld je dan aan voor het project GGH, SHH óf beide projecten via secretariaat@zorgnetwerk-gain.nl. Voor meer informatie kun je de Webinar over de Kick-Off van het project op 13 april terug kijken via GAIN | Meet en verbeter handhygiëne (bijeenkomst.online).

Let op: aanmelden is mogelijk tot en met dinsdag 23 mei en er zijn een beperkt aantal deelnemers mogelijk!


Project: Schone Handen Helpen (SHH)

Hygiënisch werken lijkt zo normaal. Maar in de praktijk gaat het toch nog wel eens mis. Je hebt het te druk, je denkt er even niet aan of het is geen gewoonte bij jou in het team. En dat moet het juist wel zijn. 

Lees meer

Project: Schone Handen Helpen (SHH)

Hygiënisch werken lijkt zo normaal. Maar in de praktijk gaat het toch nog wel eens mis. Je hebt het te druk, je denkt er even niet aan of het is geen gewoonte bij jou in het team. En dat moet het juist wel zijn. Zorg ervoor dat iedereen het gewoon vindt dat er altijd handen gewassen worden. Goede handhygiëne vermindert namelijk de verspreiding van (resistente) micro-organismen en zorggerelateerde infecties. 

Om deze reden is GAIN gestart met het project. Tijdens het project zul jij als zorgmedewerker met behulp van een meetinstrument, de app Hands in Control, metingen uitvoeren met betrekking tot de naleving van de handhygiëne. Deze metingen zullen in juni, juli en augustus plaatsvinden. Voorafgaand aan deze metingen krijg je uitleg en handvaten mee, tijdens een train-de-trainer sessie op 1 juni in Arnhem, zodat je zelfstandig met je collega’s aan de slag kan gaan. In september en oktober ga je aan de slag met het verbeteren van de resultaten uit de metingen, met behulp van de toolbox. Deze toolbox bestaat bijvoorbeeld uit een quiz, video’s, toetsingsmateriaal en flyers. Samen met je collega’s ga je aan de slag met (één van) deze tools. In oktober en november voer je nametingen uit om inzichtelijk te maken met welk percentage de handhygiëne naleving is verbeterd. In december zul je het project afronden. Naast de toolbox, ontvang je ook een handleiding zodat je stap voor stap aan de slag kan gaan met het project. Alle tools, adviezen en begeleiding gedurende het project van een deskundige infectiepreventie zijn geheel gratis. 
Ga jij samen met ons aan de slag met het verbeteren van handhygiëne compliance en/of het verbeteren van handschoengebruik ? Meld je dan aan voor het project GGH, SHH óf beide projecten via secretariaat@zorgnetwerk-gain.nl. Voor meer informatie kun je de Webinar over de Kick-Off van het project op 13 april terug kijken via GAIN | Meet en verbeter handhygiëne (bijeenkomst.online).
Let op: aanmelden is mogelijk tot en met dinsdag 23 mei en er zijn een beperkt aantal deelnemers mogelijk!

Richtlijnen en protocollen infectiepreventie

Voor de meest recente richtlijnen voor basishygiëne en infectiepreventie kun je terecht bij het RIVM. Check daarvoor de richtlijnen voor verpleeghuizen, woon- en thuiszorg en/of de richtlijnen voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen ouderen.

lees meer

Richtlijnen en protocollen infectiepreventie

Voor de meest recente richtlijnen voor basishygiëne en infectiepreventie kun je terecht bij het RIVM. Check daarvoor de richtlijnen voor verpleeghuizen, woon- en thuiszorg en/of de richtlijnen voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen ouderen

Op Publiek ZIPnet vind je voorbeelden van protocollen, checklisten en beleidsdocumenten. Deze zijn gebaseerd op de landelijk richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie. Naast algemene hygiëneprotocollen biedt Publiek ZIPnet praktische informatie over hygiënemaatregelen bij cliënten met een infectie of multiresistente bacteriën.

De V&VN richtlijn Zorginfecties staat gepubliceerd op de V&VN website Kwaliteitsstandaard Zorginfecties | V&VN (venvn.nl).

Op ZorgvoorBeter vindt je handig informatiemateriaal, posters en protocollen voor Covid-19.


Scholingen verpleeghuiszorg

GAIN biedt verscheidene inspiratiebijeenkomsten, e-learnings, en webinars rondom infectiepreventie en antibioticaresistentie aan. Klik op lees meer voor het complete overzicht.

lees meer

Scholingen verpleeghuiszorg

Scholingen verpleeghuiszorg

Daarnaast organiseren we regelmatig inspiratiebijeenkomsten en webinars rondom infectiepreventie en antibioticaresistentie. Bekijk de agenda en meld je vandaag nog aan. Of kijk bij webinars gemist.

Op de volgende websites kun je meer leren over goede handhygiëne en de feiten en fabels:

Verder kun je via de site van het IVM een nuttige e-learning over antibioticaresistentie in de verpleeghuiszorg volgen. Op de site van Resistentiepreventie vind je veel ideeën en tools om antibioticaresistentie te verminderen.


Als een cliënt BRMO-drager is

Je cliënt draagt een bijzonder resistent micro-organisme (BRMO) met zich mee. Houd daarom rekening met een aantal dingen.

lees meer

Richtlijnen voorschrijven antibiotica (voor specialisten ouderen­­geneeskunde)

De Stichting Werkgroep AntibioticaBeleid (SWAB) formuleerde landelijke richtlijnen voor antibioticagebruik, bedoeld voor ziekenhuizen en instellingen voor langdurige zorg.

lees meer

Richtlijnen voorschrijven antibiotica (voor specialisten ouderen­­geneeskunde)

De Stichting Werkgroep AntibioticaBeleid (SWAB) formuleerde landelijke richtlijnen voor antibioticagebruik, bedoeld voor ziekenhuizen en instellingen voor langdurige zorg.

Bekijk hier de richtlijnen.


A-team opzetten

Een A-team is een multidisciplinair team dat verantwoordelijkheid neemt voor het antibioticabeleid. Denk hierbij aan voorschrijfprotocollen, kweekbeleid en hygiënemaatregelen bij besmetting.

lees meer

A-team opzetten

Een A-team is een multidisciplinair team dat verantwoordelijkheid neemt voor het antibioticabeleid. Denk hierbij aan voorschrijfprotocollen, kweekbeleid en hygiënemaatregelen bij besmetting.

Lees hier meer over het opzetten van een A-team.


Voucher voor 24 uur DI

Op basis van de resultaten van een Quickscan Infectiepreventie kan een organisatie binnen de GAIN-regio aanspraak maken op ondersteuning door het zorgnetwerk in de vorm van een voucher om de kosten van inhuur van een deskundige infectiepreventie (DI) te dekken.

lees meer

Voucher voor 24 uur DI

Op basis van de resultaten van een Quickscan Infectiepreventie kan een organisatie binnen de GAIN-regio aanspraak maken op ondersteuning door het zorgnetwerk in de vorm van een voucher om de kosten van inhuur van een deskundige infectiepreventie (DI) te dekken. De DI zal ondersteunen bij uitvoering van één of meerdere activiteiten, zoals het oprichten/begeleiding Infectiepreventie Commissie, scholing t.a.v. infectiepreventie, opleiding van aandachtsvelders infectiepreventie, of een infectiepreventie audit.

Achtergrond

Eén van de doelstellingen van het Gelders zorgnetwerk infectiepreventie (GAIN) is het bevorderen van infectie preventie bij organisaties in de ouderen-, gehandicapten en thuiszorg. Op basis van de resultaten van een Quickscan Infectiepreventie kan een organisatie binnen de GAIN-regio aanspraak maken op ondersteuning door het zorgnetwerk. Deze wordt aangeboden in de vorm van een voucher ter waarde van een vast bedrag om de kosten van inhuur van een deskundige infectiepreventie (DI) te dekken. De deskundige infectiepreventie zal ondersteunen bij uitvoering van één of meerdere van onderstaande activiteiten:

  • Oprichten/begeleiding Infectiepreventie Commissie;
  • Scholing tav infectiepreventie;
  • Opleiding van aandachtsvelders infectiepreventie;
  • Infectiepreventie Audit.

Meer weten over de DI voucher? Verdere toelichting over dit initiatief staat hier.

Voorwaarden

De DI is gecertificeerd en heeft ervaring in de langdurige zorg en/of gehandicaptenzorg. De voorkeur gaat uit naar een DI die verbonden is aan een afdeling infectiepreventie van een ziekenhuis of GGD in de buurt. Is dit niet mogelijk dan gaat in overleg met het zorgnetwerk gezocht worden naar een DI. Of als een organisatie voorkeur heeft voor een DI dan kan dat ook aangegeven worden.

De voorwaarden en procedure voor de voucherregeling inzet deskundige infectiepreventie zijn hier te vinden.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier voor de DI voucher is hier. Te vinden. Let hierbij wel op dat u na het invullen van het document u deze opslaat op uw computer en deze naar ons secretariaat toestuurt. Dit kan via secretariaat@zorgnetwerk-gain.nl.