Voorkomen

GAIN wil infecties zoveel mogelijk voorkomen voor de 1e, 2e, en 3e lijn. Het netwerk richt zich daarbij op vijf hoofdactiviteiten. 

lees meer

Voorkomen

GAIN wil infecties zoveel mogelijk voorkomen voor de 1e, 2e, en 3e lijn. Het netwerk richt zich daarbij op vijf hoofdactiviteiten. 

 • Coördinatie en zicht op risico’s
  • Wat zijn de grootste risico’s voor onze regio? Hoe kom je in contact met experts die je helpen? Daarvoor kun je terecht bij GAIN. Het netwerk stimuleert, faciliteert en verbindt zorgaanbieders in de regio. De deelnemers zorgen samen voor een up-to-date beeld van infectiepreventie en antibioticaresistentie en verscherpen hun focus precies waar nodig.  
 • Surveillance en communicatie over BRMO
  • Infectieziekten stoppen niet bij de voordeur. Voor een betere surveillance zet het netwerk in op (implementatie van) transmurale werkafspraken in de regio. Daarmee zorgen we samen voor een veiligere overdracht van patiënten, voor het beter delen van informatie en voor meer inzicht in regionale uitbraken.
 • Infectiepreventie
  • GAIN verzorgt audits rondom infectiepreventie. Zorgorganisaties en professionals krijgen daarmee inzicht in de kwaliteit van hun preventiebeleid. Als het nodig is, ondersteunt GAIN bij het maken van een concreet plan van aanpak.  
 • Onderwijs en deskundigheidsbevordering
  • Kennis en deskundigheid zijn onmisbaar als je infecties wilt voorkomen. GAIN verzorgt, stimuleert en ondersteunt kennisdeling en deskundigheidsbevordering. Haak bijvoorbeeld aan bij de webinars, kies voor de interne opleiding tot aandachtsvelder of meld je voor ondersteuning op locatie.  
 • Antimicrobial stewardship
  • Juist voorschrijven van antibiotica: makkelijker gezegd dan gedaan. GAIN ontwikkelt lesmateriaal voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde.

Heb je zelf een idee of project om infecties te voorkomen? Laat het weten


GAIN-projecten binnen de ziekenhuizen

GAIN werkt samen met de zes ziekenhuizen in de regio: Radboudumc, Rijnstate, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Slingeland, Rivierenland en Gelderse Vallei. De samenwerking krijgt onder andere vorm in diverse projecten.

lees meer

GAIN-projecten binnen de ziekenhuizen

GAIN werkt samen met de zes ziekenhuizen in de regio: Radboudumc, Rijnstate, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Slingeland, Rivierenland en Gelderse Vallei. De samenwerking krijgt onder andere vorm in de volgende projecten:

 • Patiëntenstromen in kaart onderzoekt waar patiënten uit het ziekenhuis vandaan komen en waar ze naartoe gaan (thuis, thuiszorg, verpleeghuis, etc.). Zo bepalen we waar onze voornaamste focus moet liggen en welke zorgaanbieders vooral met elkaar moeten communiceren om verspreiding van infecties te voorkomen.
 • Screening lange liggers richt zich op patiënten die 14 dagen of langer zijn opgenomen in een ziekenhuis. Zij hebben een grotere kans om BRMO-drager te zijn/worden. In 2020 worden deze patiënten in alle ziekenhuizen in de GAIN-regio gescreend. De bedoeling is BRMO-dragerschap eerder te ontdekken, zodat verspreiding voorkomen kan worden.
 • Transmurale werkafspraken streeft naar gezamenlijke afspraken rondom het informeren over BRMO-dragerschap bij overdracht tussen de ziekenhuizen en de 1e en 2e lijn. 
 • Inventarisatie BRMO-overledenen brengt voor de periode 2017-2020 in kaart wat de bijdrage is van antibioticaresistentie op sterfte binnen de ziekenhuizen in de GAIN-regio.

Audits

Zorgorganisaties kunnen GAIN vragen om een gratis audit op het gebied van handhygiëne en infectiepreventie of antibioticaresistentie. De audit geeft inzicht in wat goed gaat en wat nog verbeterd kan worden.

lees meer

Audits

Zorgorganisaties kunnen GAIN vragen om een gratis audit op het gebied van handhygiëne en infectiepreventie of antibioticaresistentie. De audit geeft inzicht in wat goed gaat en wat nog verbeterd kan worden. Meer weten? Neem dan contact op via secretaresse Annette Kraaijeveld.

Daarnaast vind je op Publiek ZIPnet gratis online checklists om je eigen kennis te testen. Of ga naar de website van Resistentiepreventie voor de app om hygiënisch werken bespreekbaar te maken binnen je organisatie.