Interview met Olga Coenen


In samenwerking met de Health Academy van het Radboudumc is een Virtual Reality infectiepreventie spel ontwikkeld. In dit spel leer je in een levensechte patiëntenkamer de infectiepreventiemaatregelen juist toepassen. Studenten en zorgprofessionals ervaren welke keuzes gemaakt moeten worden in hun werk, wat de consequenties en vervolgstappen zijn en hoe de communicatie met patiënten en collega’s verloopt. 

 

Olga Coenen, deskundige infectiepreventie bij het Radboudumc, was de bedenker van dit project en vertelt je graag meer!

 

 

Hoe ben je tot dit VR infectiepreventiespel gekomen? 

“Ik liep al langere tijd met dit idee rond. We hebben een heel gevarieerd onderwijsprogramma bij het Radboudumc, met e-learnings, praktijkonderwijs, rollenspellen etc. Maar wat ik miste was studiemateriaal dat echt recht doet aan de realiteit, zodat studenten en medewerkers de gevolgen van bepaalde keuzes in een veilige omgeving kunnen zien en ervaren.

Het heeft veel tijd en inspanning gekost om tot dit resultaat te komen. Samen met de Health Academy van het Radboudumc hebben we een netwerk en projectteam opgebouwd met verschillende disciplines. Leren in een virtuele omgeving vraagt echt om specifieke expertise."

 

Wat is de uitdaging bij het ontwikkelen van een lerende VR game? 

“We vonden het natuurlijk belangrijk om onze leerdoelen goed te verwerken. Daarnaast is het spelelement heel belangrijk: het moet realistisch zijn, situaties moeten kloppen, beelden moeten aantrekkelijk zijn en het moet leuk zijn om te spelen.

Bij elke ronde hebben de eindgebruikers, dus studenten en medewerkers, het spel getest. Met de feedback zijn we steeds weer aan de slag gegaan. Met bepaalde beelden waren we bijvoorbeeld nog niet tevreden, dus werden er nieuwe filmdagen gepland. Maar we hebben ook nieuwe spelelementen bedacht om nog meer tot een spelervaring te komen.”

 

Studiemateriaal dat recht doet aan de realiteit 
 

Waarom VR?

“De meerwaarde van VR is dat je echt in die omgeving bent, het speelt zich om je heen af. Hierdoor creëer je een diepe leerervaring. Je kunt ervaren welke gevolgen beslissingen op het gebied van infectiepreventie kunnen hebben, zonder dat de patiënt echt gevaar loopt."

 

Hoe zijn de reacties van studenten en medewerkers?

"We ontvangen hele positieve reacties. In de recente evaluatie scoren we gemiddeld een 8. Er is nog geen vergelijkbaar onderwijsaanbod, wat deze manier van leren vernieuwend maakt.

Daarnaast krijgen we terug dat je door de VR bril volledig met het spel bezig bent. Je hebt geen afleiding, je kunt niet overleggen of dingen opzoeken, waardoor je echt moet putten uit je eigen kennis."

 


Voor wie is het spel bedoeld?

“We hebben het spel ontwikkeld als bij- en nascholing voor zorgmedewerkers en als scholing voor studenten zoals coassistenten en verpleegkundigen in opleiding.

Het spel wordt nu geïmplementeerd in het onderwijsprogramma van het Radboudumc en ook andere ziekenhuizen in de regio hebben interesse in het spel. Daarnaast denken we dat het spel ook heel interessant is voor andere zorgsectoren zoals verpleeg- en verzorgingshuizen.”

 

En als je geen VR-bril hebt?

“Het spel is ook te spelen op een groot scherm. Zo kun je het bijvoorbeeld ook spelen met een team en samen de keuzes in het spel maken. Dat geeft ook een mooie mogelijkheid om de uitkomsten samen door te spreken. 

Iedereen leert op zijn eigen manier. Dit spel is echt een aanvulling op het bestaande onderwijsprogramma waarin verschillende vormen van leren worden aangeboden.”


Wat is voor jou de stip aan de horizon?

“Met de opgedane kennis en ervaring en het netwerk dat we hebben gebouwd, om het spel verder te ontwikkelen en laagdrempelig te kunnen inspelen op actuele situaties.

Daarnaast zou ik het geweldig vinden als er varianten komen voor de diverse sectoren in de zorg, met voor elke sector specifieke casussen en praktijksituaties.”

 

Onlangs heeft dit spel het 'Keurmerk Valide Games' ontvangen!

Ontwikkelingen

  • Het Virtual Reality infectiepreventie spel wordt geïmplementeerd in het infectiepreventieonderwijs van coassistenten in het Radboudumc én in de regionale scholing van hygiëne kwaliteitsmedewerkers.
  • Onlangs heeft dit spel het 'Keurmerk Valide Games' ontvangen van de Dutch Society for Simulation in Healthcare (DSSH)!
  • Het infectiepreventie onderwijs aan coassistenten, incl. de VR game infectiepreventie, is door de WHO geselecteerd als 1 van de 3 Innovative training stories in IPC-educationOlga Coenen mocht het infectiepreventie onderwijs toelichten tijdens het webinar "World Hand Hygiene Day 2024 - why is sharing knowledge about hand hygiene still so important?" 

 

De VR game infectiepreventie ook spelen? 

De VR-module Infectiepreventie is gratis beschikbaar in licentievorm.

>> Download het spel hier.