Maak kennis met het team Andrea Eikelenboom Netwerkcoördinator Andrea Eikelenboom-Boskamp

Interview met Netwerkcoördinator Andrea Eikelenboom-Boskamp 

Zorgnetwerk GAIN is een groeiend netwerk, maar wie zijn de mensen daarachter precies? Sinds januari hebben we een nieuwe netwerkcoördinator gevonden in Andrea Eikelenboom-Boskamp. Voor velen misschien een bekend gezicht binnen het vakgebied van infectiepreventie. Maar nu in een nieuwe rol. We geven graag een inkijkje in haar plannen voor GAIN.

 

 

Voor de mensen die jou nog niet goed kennen: kun je iets meer vertellen over je achtergrond?

“Ik heb een achtergrond als deskundige infectiepreventie. In mijn beginjaren heb ik ervaring opgedaan bij de GGD. 

Vervolgens heb ik 12 jaar bij het Radboudumc gewerkt als deskundige infectiepreventie, waarvan een aantal jaren als coördinator van de afdeling. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis van waaruit ik samen met Andreas Voss (hoogleraar infectiepreventie) het regionaal zorghygiëne netwerk Nijmegen e.o. (REZON) heb opgezet. En we met diverse ouderenzorgorganisaties samenwerkten in het structureel vormgeven aan het infectiepreventiebeleid. Tevens was ik als projectmanager betrokken bij verschillende (onderzoeks)projecten, met name gericht op infectiepreventie en antibioticaresistentie binnen de langdurige zorg. Zo ben ik betrokken geweest bij Zorgnetwerk GAIN tijdens het project BMRO-casemanagers.

De afgelopen 2 jaar heb ik gewerkt bij het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten. Daar heb ik me voornamelijk beziggehouden met het ondersteunen van werkgroepen in de ontwikkeling van de SRI-richtlijnen.

En in 2015 ben ik begonnen met mijn PhD. Nu ligt mijn proefschrift 'Regionale samenwerking op het gebied van hygiëne en infectiepreventie, antibioticaresistentie en COVID-19 in verpleeghuizen' klaar en hoop ik dat ik in de aankomende maanden mijn verdediging mag doen.”

 

En dan nu de rol van netwerk coördinator voor regio Gelderland

“De zorgregio rondom Nijmegen ken ik goed. De regio van Zorgnetwerk GAIN is natuurlijk veel groter. Ik heb er veel zin in om deze beter te leren kennen en de samenwerking binnen het netwerk nog meer te verstevigen.”

 

Je hebt invloed. Samen kunnen we de risico’s verminderen. 


Waar is jouw interesse in antimicrobiële resistentie en infectiepreventie ontstaan?

“Ik heb HBO-Verpleegkunde gedaan. Daarna kreeg ik de kans om me te specialiseren als deskundige infectiepreventie. Daar heb ik nog geen moment spijt van gehad. Dit vakgebied is gewoon heel erg interessant.


Tegelijkertijd is het een vakgebied waar je verschil kunt maken, waar je invloed hebt. Het oplopen van een resistente bacterie doet echt iets met mensen, de impact is heel groot. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de risico’s verminderen: op het krijgen van infecties, het verspreiden van infecties en op antimicrobiële resistentie. Want dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden.”

 

Waarom koos je voor GAIN?

“Ik zocht weer de aansluiting met de praktijk, in de breedste zin van het woord. Ook de dynamiek die hier is spreekt mij aan. Het Zorgnetwerk overstijgt gezondheidssectoren, instellingen en zorgprofessionals en verbindt hen. Onze opdracht is hen te ondersteunen nog meer samen te werken, van elkaar te leren en kennis te delen op het gebied van antimicrobiële resistentie en infectiepreventie. En daarbij de uitdagingen boven tafel te krijgen en uit te zoeken waarin je elkaar kunt vinden, met respect voor elkaars verschillen. Dat vind ik heel leuk en spreekt mij erg aan in het werk dat ik nu mag gaan doen.”

 

Wat zie jij als de kracht van GAIN?

“Er is de afgelopen jaren hard gebouwd aan het netwerk. Daarmee staat nu een mooie fundering. De diverse zorgdomeinen zijn vertegenwoordigd en zien we terug in projecten: ziekenhuis, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en huisartspraktijken. Het is nu aan ons om hierop door te ontwikkelen, om nog meer zorgprofessionals te bereiken en bedienen.

Daarnaast heeft infectiepreventie binnen het Zorgnetwerk een hoofdrol gekregen, naast antimicrobiële resistentie. Want daar begint het: het voorkomen dat men geïnfecteerd raakt en het voorkomen van verdere verspreiding. Dat is een goede en krachtige ontwikkeling geweest”.  
 

Regionaal samenwerken op het gebied van infectiepreventie en antimicrobiële resistentie.


Wat is jouw doel voor GAIN?

“Nu de fundering zo mooi staat kunnen we het Zorgnetwerk verder uitbouwen. De belangrijkste onderwerpen zijn daarbij:

  • Inzicht krijgen in onze doelgroepen en hoe we hen goed bereiken, betrekken en bedienen. Hierin hebben we ook een stap gezet door een communicatiemedewerker toe te voegen aan ons programmabureau.
  • Het laten aanhaken van instellingen en zorgprofessionals die ons nog niet in beeld hebben, of die wij nog niet in beeld hebben. Zodat zij weten dat wij er zijn om ze te ondersteunen en weten wat wij hen te bieden hebben.
  • Het regionaal samenwerken op het gebied van infectiepreventie en antimicrobiële resistentie. Vanuit GAIN stimuleren en faciliteren dat zorgprofessionals vanuit de verschillende zorgdomeinen elkaar weten te vinden op deze onderwerpen, met elkaar samenwerken en kennisdelen.
  • Met onze activiteiten zoveel als mogelijk afstemmen op bestaande overlegstructuren, netwerken en scholingsmomenten. Omdat infectiepreventie en de aanpak van antibioticaresistentie onderdeel is van het dagelijks werk in de zorg.
  • Nog meer de krachten bundelen met de andere acht regionale zorgnetwerken: samenwerken, delen, afstemmen en elkaar aanvullen, met behoud van onze eigen regionale karakters en respect voor elkaars verschillen.”Dat zijn grote doelen. Waar ga jij je de aankomende periode specifiek op richten?

Op dit moment ben ik echt in het netwerk aan het duiken. Wat loopt er, welke projecten zijn neergezet, wat is de uitkomst en samen kritisch bepalen: wanneer is een project succesvol. Zodat we kunnen leren van de opgedane kennis en ervaringen, kunnen bijstellen en dit meenemen naar toekomstige projecten.  

Daarnaast richt ik met op het netwerk zelf, het regionaal samenwerken op het gebied van infectiepreventie en antimicrobiële resistentie. Hebben we alle zorgdomeinen goed in beeld, bedienen we deze voldoende, weten zij ons te vinden, waar kunnen we de samenwerking verbeteren.

Wat ik heel belangrijk vind is om meer inzicht te krijgen in het risicoprofiel van onze regio. Zodat we de risicofactoren op het gebied van infecties en antimicrobiële resistentie voor onze regio beter in beeld hebben. Dat is een van de projecten waar ik me de aankomende periode mee bezig houd.  

Als netwerk coördinator heb ik een coördinerende rol binnen het netwerk zelf en bij de projecten die we binnen het Zorgnetwerk uitvoeren. Waarbij ik door mijn achtergrond ook inhoudelijk kan meedenken. Het valt me op hoe betrokken iedereen in het netwerk is om onze onderwerpen op de kaart te zetten. Ik hoop dit enthousiasme nog verder te kunnen aanwakkeren!

Dat men elkaar binnen de zorgsectoren echt ziet en erkent, samenwerkt en kennis deelt.


De stip op de horizon: Waar staat GAIN over 10 jaar?

De stip op de horizon is dat men elkaar binnen de zorgsectoren echt ziet en erkent, samenwerkt en kennis deelt. Dat we onze blinde vlekken niet meer hebben. En dat Zorgnetwerk GAIN niet meer weg te denken is uit de zorgregio. Wij stimuleren, faciliteren en ondersteunen.”

 

Bij GAIN hebben we een missie: verbinden, verbeteren en voorkomen. Om jouw visie iets beter te leren kennen, de vraag wat voor jou hoort bij:

  • verbinden... betrekken.
  • verbeteren... gedrag.
  • voorkomen... weten wat je moet doen.