Home Nieuws Nieuwe langetermijnaanpak tegen antimicrobiële resistentie

21 mei 2024

De overheid heeft een nieuwe langetermijnaanpak gemaakt om de risico’s van antimicrobiële resistentie te beperken. Het Nederlands Actieplan Antimicrobiële Resistentie 2024-2030 is een gezamenlijke inzet van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW). 

 

Actie is nodig! 
De AMR-problematiek wordt beschouwd als een van de grootste bedreigingen van de volksgezondheid. Micro-organismen zullen resistentie blijven ontwikkelen. Daarnaast heeft klimaatverandering een wereldwijde impact die kan bijdragen aan een toename en verspreiding van infectieziekten, waaronder infecties veroorzaakt door resistente micro-organismen. 

De AMR Zorgnetwerken blijven een belangrijk onderdeel van de aanpak op regionaal niveau. Daarom zetten wij ons regionaal nog meer in om instellingen en zorgprofessionals uit alle sectoren te verbinden, kennis en de inzet op preventie te verbeteren en zo infecties en antimicrobiële resistentie zoveel mogelijk te voorkomen.


Lees hier het Nederlands Actieplan AMR.

 


Stop antibioticaresistentie | NPO Radio 1
NPO Radio 1 besteedt aandacht aan antibioticaresistentie in 'Stop antibioticaresistentie'. Prof. Dr. Heiman Wertheim, hoogleraar klinische microbiologie, afdelingshoofd klinische microbiologie bij het Radboudumc en lid van de GAIN stuurgroep, was te gast bij het programma om meer over dit onderwerp te vertellen en de problematiek toe te lichten.


Bekijk en/of beluister hier het fragment 'Stop antibioticaresistentie'.