Home Nieuws Oproep: Dien je aanvraag in voor een project in 2025

25 juni 2024

Zorgnetwerk GAIN werkt samen met zorginstellingen en zorgprofessionals uit de regio om het ontstaan en de verspreiding van resistente micro-organismen in regio Gelderland te voorkomen. Dit doen we door het coördineren en (financieel) ondersteunen van projecten op het gebied van antimicrobiële resistentie en infectiepreventie. 

We zijn alweer bezig om de plannen voor 2025 vorm te geven. Heb je een idee voor een project? Dien dan uiterlijk 22 augustus je projectvoorstel in!

 

 

 

Aanmelden
Om je aanvraag goed te kunnen beoordelen, vragen we je het projectformat zo duidelijk en volledig mogelijk in te vullen. Stuur het ingevulde projectformat uiterlijk donderdag 22 augustus 2024 naar: secretariaat@zorgnetwerk-gain.nl.


Zorg dat het projectplan binnen een van de thema’s van Zorgnetwerk GAIN past.
We richten ons op vier thema’s:  

  • Thema 1: Coördinatie, communicatie en risico’s
  • Thema 2: Surveillance en het delen van informatie over BRMO
  • Thema 3: Infectiepreventie
  • Thema 4: Antimicrobial stewardship 


Project voor meerdere jaren?
Heb je een project in gedachten dat langer zal lopen dan een jaar? Ook dit kan. Geef dit dan duidelijk in het projectplan aan (planning). Beschrijf in de begroting welke kosten per jaar verwacht worden.


Belangrijke data:

  • Donderdag 5 september tussen 9.00 – 11.00 uur: elke projectleider houdt op deze dag een korte pitch over zijn/haar project aan de leden van het regionaal coördinatieteam (RCT). Na de pitch is er ruimte voor vragen aan de projectleider en zonodig kunnen suggesties worden gedaan voor verbetering van het projectplan. Je ontvangt uiterlijk maandag 2 september bericht over het tijdstip waarop je op 5 september online jouw pitch mag houden.
  • Vrijdag 20 september: deadline voor eventuele verbeterde versie van het projectplan.
  • Op dinsdag 8 oktober stellen de leden van het RCT de projecten voor 2025 vast.
  • Uiterlijk donderdag 10 oktober ontvang je bericht of jouw project gesubsidieerd wordt door het zorgnetwerk.


Belangrijke informatie
De belangrijkste informatie over de projectaanvraag hebben we verzameld in dit document

Vragen?
Twijfel je of je project geschikt is, of wil je eerst nog persoonlijk overleggen? Neem dan contact op met netwerkcoördinator Andrea Eikelenboom-Boskamp op telefoonnummer: 06 - 11 46 99 38 of mail naar secretariaat@zorgnetwerk-gain.nl. We helpen je graag en denken graag met je mee!