Home Nieuws Nieuwe netwerkcoördinator Marjon Kamp

16 december 2021

Nieuwe netwerkcoördinator: Marjon Kamp

Vanaf 1 januari 2022 is Marjon Kamp officieel de nieuwe netwerkcoördinator van GAIN. Maar ze pakt haar rol al meteen op: ‘Ik trek nu zij aan zij met Martym op, voor een soepele overgang.’ De koers van GAIN blijft in grote lijnen ongewijzigd, maar natuurlijk heeft Marjon plannen om ons netwerk nóg meer bekendheid te geven.

Al voor Martym de knoop doorhakte, zei hij Marjon dat hij haar het stokje wel zag overnemen, als hij inderdaad zou stoppen als netwerkcoördinator. ‘Omdat hij open was over zijn ambities, kreeg ik de tijd om na te denken over de mijne: wilde ik die stap maken?’ Ze was er al snel uit: dat wilde ze inderdaad.

Koffie verbindt

Veel spreekwoordelijke kopjes koffie drinken - in het geval van Marjon feitelijk thee - daar begint de nieuwe netwerkcoördinator mee. ‘Veel mensen kennen mij natuurlijk al, die hebben me ontmoet als programmamedewerker. Mijn nieuwe rol is een mooie aanleiding om opnieuw, en vanuit een ander perspectief, de verbinding te zoeken met de leden van het Regionaal CoördinatieTeam (RCT) en de stuurgroep van GAIN.’

Vruchtbare bodem

Marjon somt op wat er de afgelopen jaren al is bereikt. In het RCT zijn inmiddels alle sectoren vertegenwoordigd. De visie van GAIN is verbreed van ‘alleen antibioticaresistentie’ naar infectiepreventie over de volle breedte. Verschillende projecten zijn opgetuigd en werpen hun vruchten af. De website is vernieuwd. Het programmabureau wordt gevonden als hulp nodig is. En het aanbod aan activiteiten en tools is enorm gegroeid, mede dankzij de groeiende samenwerking met de andere zorgnetwerken. Marjon: ‘Uit die vruchtbare bodem kan nog veel meer groeien.’

Uitgezette lijn volgen, maar met uitstapjes

Marjon benadrukt dat de uitgezette koers ongewijzigd blijft: GAIN blijft zich in de eerste plaats richten op huisartsen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en zorg thuis. Maar daarnaast wil de nieuwe netwerkcoördinator af en toe een ‘uitstapje’ maken. ’Dan denk ik bijvoorbeeld aan een webinar waar een dierenarts en een arts-microbioloog in gesprek gaan over antibioticagebruik. Of laten we eens kijken naar het belang van goede mondzorg, en wat er mis kan gaan bij mondinfecties.’ Als de interesse daarvoor groot is, kunnen we besluiten vaker activiteiten te organiseren voor zulke doelgroepen.’

Communicatie

Waar de uitstapjes naar andere doelgroepen nog een proefballon zijn, is Marjon al zeker over de koers op het gebied van communicatie: ‘We verzenden al regelmatig nieuwsbrieven, maar ik zou er een extra nieuwsbrief naast willen hebben, speciaal om webinars en bijeenkomsten aan te kondigen. Die worden enthousiast bezocht, vaak hebben we meer dan 100 deelnemers: de behoefte is er overduidelijk, dus ons brede aanbod moet meer in de kijker komen. De extra nieuwsbrief is daar een middel voor, maar ook beroepsverenigingen zouden kunnen helpen om GAIN zichtbaarder te maken. Daarnaast wil ik de media vaker opzoeken, om ook in zijn algemeenheid meer en breder aandacht te richten op infectiepreventie en het voorkomen van antibioticaresistentie.’

Verbinding

Marjon ziet ook hoe GAIN en de andere negen zorgnetwerken elkaar steeds meer versterken. ‘In de beginfase waren we allemaal op zoek naar de juiste invulling van onze eigen, regionale taken - grotendeels ieder voor zich. Inmiddels werken we niet alleen naast elkaar, maar ook mét elkaar. Want sommige thema’s komen zo overeen dat het zonde is om ieder apart het wiel uit te gaan vinden.’

Inspiratieladder

Een mooi voorbeeld van zo’n thema dat alle zorgnetwerken herkennen, is de (gedrags)verandering die infectiepreventie van organisaties vraagt. Marjon: ‘Veranderen is lastig. Daarom ontwikkelden we al een stappenplan voor de borging van infectiepreventie in organisaties. Maar hoe mooi zou het zijn als iedere sector een soort van flowchart heeft, als hulpmiddel om gericht te groeien. Ik zie het zó voor me: een ladder met verschillende sporten, zodat je kunt zien waar je staat, welke successen je al kunt vieren, waar je verdere inspiratie kunt opdoen en welke stappen je nog te nemen hebt.’ En dan, op onderkoelde toon, maar lachend: ‘Van zulke ideeën krijg ik nog meer zin in wat voor GAIN nog komen gaat!’