Nieuws Nieuwe focus nieuwe jas
9 oktober 2020

De coronacrisis heeft nog duidelijker gemaakt: infectiepreventie is belangrijk, ook bij virusziekten.  GAIN heeft daarom besloten zich voortaan in te zetten voor infectiepreventie van alle zorginfecties. De verbreding van onze focus komt tot uiting in de vernieuwde website en in de aangepaste huisstijl van GAIN. 

Al voor de coronacrisis verzorgde GAIN scholingen rond infectiepreventie en basishygiëne. Die waren erop gericht antibioticaresistentie te voorkomen. Ons netwerk heeft echter ook veel kennis paraat voor preventie bij andere zorginfecties, zoals virusziekte COVID-19.

Programmamedewerker Marjon Kamp: ‘We hebben onze focus iets verlegd, om beter uit te stralen dat GAIN ook een waardevolle partner is bij andere dan bacteriële infecties. Om dat breed uit te dragen heeft de website een nieuw jasje gekregen en is ons logo aangepast, onze ondertitel veranderd en ons motto vernieuwd. Overigens, de bestrijding van antibioticaresistentie laten we zeker niet los: die blijft een belangrijke pijler.’

Nieuw logo met ondertitel

Nieuw motto

Verbindt, verbetert en voorkomt. Dat is waar we voor staan bij GAIN. Hoe we daar in de praktijk invulling aan geven:

  • wij verbinden regionale zorgprofessionals in de 1e, 2e en 3e lijn om samen te werken aan infectiepreventie.
  • wij verbeteren infectiepreventie op de werkvloer door scholing en (digitale) kennisdeling.
  • wij voorkomen infecties en antibioticaresistentie door structurele (project)aandacht binnen bestuurlijke overleggen en organisaties. 

Nieuwe website

Het nieuwe motto is verweven in de structuur van de vernieuwde website, vertelt netwerkcoördinator Martym Osinga. ‘De netwerkpagina laat zien hoe we de regio verbinden, de kennispagina helpt je om jouw kennis (en die van je organisatie) over infectiepreventie te verbeteren, en de pagina met activiteiten informeert over projecten waarmee we zorginfecties voorkomen.’

De website is zo ingericht dat iedere zorgprofessional simpel en snel relevante informatie kan vinden voor zijn of haar doelgroep. Neem snel een kijkje!

We zijn benieuwd wat je vindt van de nieuwe focus en nieuwe jas. Laat het ons weten!