Nieuws 210914 Inspiratiedag voor teams in de langdurige zorg
1 juli 2021

Om antibiotcaresistentie- (ABR) en infectiepreventiemaatregelen echt tot hun recht te laten komen is het belangrijk dat iedereen in het team gemotiveerd is om hiermee aan de slag te gaan. Op deze inspiratiedag van het zorgnetwerk GAIN krijg je hiervoor praktische handvatten en ga je naar huis met een concreet plan van aanpak.

Antibioticaresistentie en infectiepreventie

Een teamaanpak geeft de grootste kans van slagen om maatregelen voor ABR en infectiepreventie te introduceren binnen je organisatie. Daarom is het van belang om op de inspiratiedag samen met je collega’s hiermee aan de slag te gaan. Dat kunnen je collega’s zijn die zorg verlenen, kwaliteitsmedewerkers, managers, bestuurders, deskundigen infectiepreventie en/of leden van de cliëntenraad. Tijdens verschillende workshops krijg je handvatten en delen we ervaringen. Ook organisaties die hiermee al een start hebben gemaakt worden van harte uitgenodigd.

Plan van aanpak

Aan het eind van de dag heb je samen met je team een plan van aanpak gemaakt. Hiermee kan je praktisch aan de slag binnen je eigen organisatie.

Praktische informatie

Data

30 november Arnhem

7 december Doetinchem

Tijd 13.00 – 17.00 uur

Accreditatie V&VN, VHIG

Aanmelden bij secretariaat@zorgnetwerk-gain.nl met vermelding voor welke dag.

Aan deze dagen zijn geen kosten verbonden.

klik hier voor de flyer.

Vragen & meer informatie

Neem contact op met Annette Kraaijeveld, telefoon 06 50 16 96 95
of via secretariaat@zorgnetwerk-gain.nl