Zelf aan de slag met infectiepreventie


 


 • Welkom bij het lesmateriaal over basishygiëne in de zorg thuis. Dit lespakket is in eerste instantie bedoeld als handleiding voor aandachtsvelders infectiepreventie die binnen hun eigen organisatie aan de slag willen met infectiepreventie. Het lespakket is natuurlijk ook te gebruiken door iedereen die aan de slag wil met infectiepreventie. Met dit lesmateriaal kan je zelf het verschil maken!


  Het zorgnetwerk GAIN wil graag dat alle zorgmedewerkers aan huis goed voorbereid zijn en weten hoe ze besmettingen met multiresistente micro organismen zoveel mogelijk kunnen voorkomen Met dit lespakket kun je simpele korte lessen geven over de benodigde maatregelen en het belang van hygiëne en infectiepreventie. Samen kunnen we infecties door goede hygiëne voorkomen en een veilige omgeving creëren voor jou en je cliënt. 

Infectiepreventie verbeteren Infectiepreventie zorg thuis

Zelf aan de slag met infectiepreventie

Het zorgnetwerk GAIN wil graag dat alle zorgmedewerkers aan huis goed voorbereid zijn en weten hoe ze besmettingen met resistente micro organismen zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Daarom biedt GAIN lesmateriaal aan over basishygiëne in de zorg thuis om zelf aan de slag te gaan met infectiepreventie.

Lees meer

Richtlijnen en protocollen infectiepreventie

Voor de meest recente richtlijnen voor basishygiëne en infectiepreventie kun je terecht bij het RIVM. Check daarvoor de hygiëneadviezen voor de zorg thuis. lees meer

Richtlijnen en protocollen infectiepreventie

Voor de meest recente richtlijnen voor basishygiëne en infectiepreventie kun je terecht bij het RIVM. Check daarvoor de hygiëneadviezen voor de zorg thuis.

Op Publiek ZIPnet vind je voorbeelden van protocollen, checklisten en beleidsdocumenten. Deze zijn gebaseerd op de landelijk richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie. Naast algemene hygiëneprotocollen biedt Publiek ZIPnet praktische informatie over hygiënemaatregelen bij cliënten met een infectie of multiresistente bacteriën.

De V&VN richtlijn Zorginfecties staat gepubliceerd op de V&VN website Kwaliteitsstandaard Zorginfecties | V&VN (venvn.nl).


Als een cliënt BRMO-drager is

Je cliënt draagt een bijzonder resistent micro-organisme (BRMO) met zich mee. Houd daarom rekening met een aantal dingen. lees meer

Als een cliënt BRMO-drager is

Je cliënt draagt een bijzonder resistent micro-organisme (BRMO) met zich mee. Houd daarom rekening met een aantal dingen:Ondersteuning vanuit GAIN

GAIN biedt ondersteuning voor infectiepreventie en antibiotica beleid binnen de zorg thuis. lees meer

Ondersteuning vanuit GAIN


 • GAIN biedt ondersteuning voor infectiepreventie en antibiotica beleid binnen zorg thuis. We bieden ondersteuning bij:

  • Opleiden van aandachtsvelders infectiepreventie;
  • Bijscholen van aandachtsvelders;
  • Quickscan.

  Wil je je opgeven, of wil je meer informatie, neem contact op met Annette Kraaijeveld, telefoon 06 50 16 96 95 of via secretariaat@zorgnetwerk-gain.nl.


Voucher voor 24 uur DI

Op basis van de resultaten van een Quickscan Infectiepreventie kan een organisatie binnen de GAIN-regio aanspraak maken op ondersteuning door het zorgnetwerk in de vorm van een voucher om de kosten van inhuur van een deskundige infectiepreventie (DI) te dekken.

lees meer

Voucher voor 24 uur DI

Op basis van de resultaten van een Quickscan Infectiepreventie kan een organisatie binnen de GAIN-regio aanspraak maken op ondersteuning door het zorgnetwerk in de vorm van een voucher om de kosten van inhuur van een deskundige infectiepreventie (DI) te dekken. De DI zal ondersteunen bij uitvoering van één of meerdere activiteiten, zoals het oprichten/begeleiding Infectiepreventie Commissie, scholing t.a.v. infectiepreventie, opleiding van aandachtsvelders infectiepreventie, of een infectiepreventie audit.

Achtergrond

Eén van de doelstellingen van het Gelders zorgnetwerk infectiepreventie (GAIN) is het bevorderen van infectie preventie bij organisaties in de ouderen-, gehandicapten en thuiszorg. Op basis van de resultaten van een Quickscan Infectiepreventie kan een organisatie binnen de GAIN-regio aanspraak maken op ondersteuning door het zorgnetwerk. Deze wordt aangeboden in de vorm van een voucher ter waarde van een vast bedrag om de kosten van inhuur van een deskundige infectiepreventie (DI) te dekken. De deskundige infectiepreventie zal ondersteunen bij uitvoering van één of meerdere van onderstaande activiteiten:

 • Oprichten/begeleiding Infectiepreventie Commissie;
 • Scholing tav infectiepreventie;
 • Opleiding van aandachtsvelders infectiepreventie;
 • Infectiepreventie Audit.

Meer weten over de DI voucher? Verdere toelichting over dit initiatief staat hier.

Voorwaarden

De DI is gecertificeerd en heeft ervaring in de langdurige zorg en/of gehandicaptenzorg. De voorkeur gaat uit naar een DI die verbonden is aan een afdeling infectiepreventie van een ziekenhuis of GGD in de buurt. Is dit niet mogelijk dan gaat in overleg met het zorgnetwerk gezocht worden naar een DI. Of als een organisatie voorkeur heeft voor een DI dan kan dat ook aangegeven worden.

De voorwaarden en procedure voor de voucherregeling inzet deskundige infectiepreventie zijn hier te vinden.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier voor de DI voucher is hier. Te vinden. Let hierbij wel op dat u na het invullen van het document u deze opslaat op uw computer en deze naar ons secretariaat toestuurt. Dit kan via secretariaat@zorgnetwerk-gain.nl.