Antibiotica, resistentie en BRMO, wat betekent het?


 • Antibiotica zijn geneesmiddelen. Een arts schrijft antibiotica voor bij een infectie door een bacterie. De arts bepaalt welke bacterie de infectie (waarschijnlijk) veroorzaakt. En welk antibioticum het beste helpt om de infectie op te lossen. Antibiotica werken niet bij infecties veroorzaakt door een virus.

Kennis 210702 Patientinformatie over antibioticaresistentieHoe kan u zelf antibiotica-resistentie voorkomen?


  • Gebruik alleen antibiotica als uw arts dit nodig vindt.
  • Neem de dagelijkse hoeveelheid antibiotica zorgvuldig in en doe dat op het juiste tijdstip.
  • Maak de antibioticakuur altijd helemaal af.
  • Stop de antibioticakuur alleen na overleg met uw arts.
  • Gebruik geen oude restjes antibiotica, niet van uzelf en ook niet van anderen.
  • Slik in het buitenland niet zomaar antibiotica die u zonder recept kunt kopen. Ga eerst naar een arts in het land waar u bent of bel uw huisarts in Nederland.
  • Gooi nooit restjes antibiotica bij het afval of in het riool, maar geef ze af bij een apotheek.Help! Ik heb een resistente bacterie, wat nu?


 • Voor gezonde mensen is het niet erg als ze een resistente bacterie bij zich dragen. Het is voldoende om de gewone hygiëne toe te passen. Was uw handen met water en zeep na ieder toiletbezoek, als u eten klaarmaakt en voor u aan tafel gaat. U hoeft niet extra schoon te maken. U kan zonder problemen al uw dagelijkse dingen doen, ook buitenshuis. U hoeft niet anders om te gaan met de mensen waar u mee samenwoont. U kunt familie en vrienden omhelzen, kussen en knuffelen. Ook als u zwanger bent, is er geen risico voor uzelf of de ongeboren baby.De bekendste bijzonder resistente bacteriën (BRMO’s)