Home Nieuws Resultaten lange liggers screenings project

22 juli 2021

Enkele ziekenhuizen in de GAIN regio hebben vorig jaar een routinematige screening uitgevoerd naar bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) bij lange liggers (klinische opname van 14 dagen of langer). Uit de literatuur is gebleken dat deze zogenaamde lange liggers vaker een BRMO bij zich dragen dan niet-lange liggers. Er werd gescreend op MRSA (Meticilline-resistente Staphylococcus aureus), VRE (vancomycine resistente Enterokokken) en CPB (carbapenemase producerende bacteriën). Uit de 670 lange liggers die tussen 22 juni 2020 en 31 januari 2021 gescreend zijn, zijn er vier (0.6%) nieuwe BRMO dragers geïdentificeerd; twee patiënten met een MRSA, één patiënt met een VRE en één patiënt met een MRSA en een VRE. Met aanvullende contactonderzoeken werden geen nieuwe BRMO-dragers gevonden. In tegenstelling tot eerdere onderzoeken, laten de huidige resultaten zien dat de positieve kanten van een lange liggers screening in onze setting onvoldoende opwegen tegen de logistiek en kosten die deze screening met zich meebrengt. Hierbij wordt wel een kanttekening gemaakt dat dit alleen geldt als de basishygiëne goed op orde is en er adequate reiniging en desinfectie van de omgeving plaatsvindt.