Home Nieuws Nieuwe projecten voor langdurige zorg en zorg thuis.

13 april 2023

Project: Goed Gebruik Handschoenen (GGH)

Als je zorgt voor iemand, kan het zijn dat micro-organismen van de cliënt op jou terecht komen. Die micro-organismen draag je de rest van de dag bij je of je nou een uniform draagt of je eigen kleding. Datzelfde geldt voor je handen, als je onvoldoende handhygiëne toepast. Goed gebruik van handschoenen kan voorkomen dat micro-organismen van de ene naar de andere cliënt verspreid worden. Maar in welke situatie gebruik je nou precies handschoenen? Hoelang mag je ze aanhouden? Wanneer moet je weer nieuwe handschoenen aantrekken? Bij dit soort vragen wil GAIN jou graag ondersteunen.

Om deze reden is GAIN gestart met het project GGH. Tijdens het project zul jij als zorgmedewerker met behulp van een meetinstrument, de app Hands in Control, metingen uitvoeren over het gebruik van handschoenen. Deze metingen zullen in juni, juli en augustus plaatsvinden. Voorafgaand aan deze metingen krijg je uitleg en handvaten mee, tijdens een train-de-trainer sessie op 1 juni in Arnhem, zodat je zelfstandig met je collega’s aan de slag kan gaan. In september en oktober ga je aan de slag met het verbeteren van de resultaten uit de metingen, met behulp van de toolbox. Deze toolbox bestaat bijvoorbeeld uit een quiz, video’s, toetsingsmateriaal en flyers. Samen met je collega’s ga je aan de slag met (één van) deze tools. In oktober en november voer je nameting uit om te kijken welk positief effect de tools hebben gehad op de verbeterpunten. In december zul je het project afronden. Naast de toolbox, ontvang je ook een handleiding zodat je stap voor stap aan de slag kan gaan met het project. Alle tools, adviezen en begeleiding gedurende het project van een deskundige infectiepreventie zijn geheel gratis.

Ga jij samen met ons aan de slag met het verbeteren van handhygiëne compliance en/of het verbeteren van handschoengebruik ? Meld je dan aan voor het project GGH, SHH óf beide projecten via secretariaat@zorgnetwerk-gain.nl. Voor meer informatie kun je de Webinar over de Kick-Off van het project op 13 april terug kijken via GAIN | Meet en verbeter handhygiëne (bijeenkomst.online).

Let op: aanmelden is mogelijk tot en met dinsdag 23 mei en er zijn een beperkt aantal deelnemers mogelijk!

 

Project: Schone Handen Helpen (SHH)


Hygiënisch werken lijkt zo normaal. Maar in de praktijk gaat het toch nog wel eens mis. Je hebt het te druk, je denkt er even niet aan of het is geen gewoonte bij jou in het team. En dat moet het juist wel zijn. Zorg ervoor dat iedereen het gewoon vindt dat er altijd handen gewassen worden. Goede handhygiëne vermindert namelijk de verspreiding van (resistente) micro-organismen en zorggerelateerde infecties.

Om deze reden is GAIN gestart met het project. Tijdens het project zul jij als zorgmedewerker met behulp van een meetinstrument, de app Hands in Control, metingen uitvoeren met betrekking tot de naleving van de handhygiëne. Deze metingen zullen in juni, juli en augustus plaatsvinden. Voorafgaand aan deze metingen krijg je uitleg en handvaten mee, tijdens een train-de-trainer sessie op 1 juni in Arnhem, zodat je zelfstandig met je collega’s aan de slag kan gaan. In september en oktober ga je aan de slag met het verbeteren van de resultaten uit de metingen, met behulp van de toolbox. Deze toolbox bestaat bijvoorbeeld uit een quiz, video’s, toetsingsmateriaal en flyers. Samen met je collega’s ga je aan de slag met (één van) deze tools. In oktober en november voer je nametingen uit om inzichtelijk te maken met welk percentage de handhygiëne naleving is verbeterd. In december zul je het project afronden. Naast de toolbox, ontvang je ook een handleiding zodat je stap voor stap aan de slag kan gaan met het project. Alle tools, adviezen en begeleiding gedurende het project van een deskundige infectiepreventie zijn geheel gratis.

Ga jij samen met ons aan de slag met het verbeteren van handhygiëne compliance en/of het verbeteren van handschoengebruik ? Meld je dan aan voor het project GGH, SHH óf beide projecten via secretariaat@zorgnetwerk-gain.nl. Voor meer informatie kun je de Webinar over de Kick-Off van het project op 13 april terug kijken via GAIN | Meet en verbeter handhygiëne (bijeenkomst.online).

Let op: aanmelden is mogelijk tot en met dinsdag 23 mei en er zijn een beperkt aantal deelnemers mogelijk!