Home Antwoorden handhygiene quiz
18 mei 2021

Benieuwd wat de juiste antwoorden waren op onze handhygiëne quiz van 2 weken terug op social media?

De winnaars hebben ondertussen iets lekkers ontvangen.

Voor de anderen zijn hier de goede antwoorden op een rij gezet:

Welke 5 momenten van handhygiëne zijn benoemd door de world health organization?

 • Voordat je contact heb met een bewoner;
 • Nadat je contact hebt gehad met een bewoner;
 • Voordat je begint met een schone/steriele handeling, zoals het inbrengen van een infuus;
 • Nadat handen zichtbaar verontreinigd zijn, zoals na contact met lichaamsvloeistoffen (bijvoorbeeld bloed, braaksel of ontlasting);
 • Na het aanraken van de omgeving van de bewoner, zoals het nachtkastje, bed of het infuus.

Wanneer moet je je handen met water en zeep wassen?

 • Alleen bij zichtbaar vervuilde handen;
 • TOELICHTING: Wanneer je handen niet zichtbaar vervuild zijn dien je handalcohol te gebruiken voor het desinfecteren van de handen.

Wanneer moet je handschoenen dragen?

 • Als er kans is dat je handen (in)direct in aanraking komen met lichaamsvloeistoffen, in aanraking komen met niet-intacte huid, als er kans is op het overdragen van specifieke micro-organismen en wanneer je zelf wondjes hebt;
 • TOELICHTING: Naast het toepassen van handhygiëne is het gebruik van handschoenen een goede maatregel om besmettingen te voorkomen. Volg onderstaande regels op voor een juist gebruik:
  • Draag handschoenen als:
   • Er kans is dat je handen direct of indirect in contact komen met lichaamsvocht, slijmvliezen, niet intacte huid of niet gereinigde instrumenten die hiermee in aanraking zijn geweest;
   • Er kans is op overdracht van specifieke micro-organismen via je handen;
   • Je zelf wondjes (niet intacte huid) hebt op je handen.
  • Pas VOOR en NA gebruik altijd handhygiëne toe, dit is nooit op gehandschoende handen;
  • Zorg dat je handen goed droog zijn als je handschoenen aantrekt om huidirritatie te voorkomen;
  • Zorg ervoor dat handschoenen tijdens het dragen niet in contact komen met je gezicht, je haren, kleding, andere persoonlijke beschermingsmiddelen en omgevingsmaterialen zoals telefoons en tablets, deurknoppen, bedgordijnen, apparatuur, toetsenborden, schrijfgerei enzovoort;
  • Trek je handschoenen direct uit na het cliëntgebonden contact.
  • Trek de eerste handschoen uit door deze ter hoogte van de handpalm vast te pakken, omhoog te trekken van de huid af en vervolgens van de hand af te schuiven. De tweede handschoen trek je uit door met de andere hand (zonder handschoen nu) bij de opening voorzichtig aan de binnenzijde beet te pakken, en de handschoen binnenste buiten te keren terwijl je hem van de hand afschuift.

Welke handsieraden mag je dragen tijdens de zorg?

 • Handsieraden zijn niet toegestaan, ook niet een gladde (trouw)ring;
 • TOELICHTING: Om de handen goed te kunnen wassen is het belangrijk dat er geen belemmeringen aanwezig zijn. Daarom staat in de WIP richtlijn beschreven dat je geen sieraden of accessoires aan je handen of onderarmen mag dragen, denk hierbij aan ringen, armbanden, polshorloges, piercings en braces.

Waarom mag je geen nagellak dragen in de zorg?

 • Nagellak kan tijdens het werken |(haar)scheurtjes vertonen, waar micro-organismen zich in kunnen verschuilen. Dit neem je dan mee naar andere cliënten en naar huis;
 • TOELICHTING: Vanuit de literatuur is bekend dat er op nagellak en kunstnagels meer ziekmakende micro-organismen zitten dan op handen met natuurlijke nagels, ook na het wassen van de handen met water en zeep of het gebruik van handalcohol.