Home Serious game: Infectionary

Wat is Infectionary?

Infectionary is een serious game, waarmee zorgprofessionals op een leuke manier hun kennis over hygiëne en infectiepreventie vergroten. Ze leren wat zij zelf kunnen doen om infectieziekten zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Maar ook wat nodig is als MRSA, BRMO, noro, griep of bijvoorbeeld COVID-19 tóch de kop opsteekt. lees meer

Wat is Infectionary?

Infectionary is een serious game, waarmee zorgprofessionals op een leuke manier hun kennis over hygiëne en infectiepreventie vergroten. Ze leren wat zij zelf kunnen doen om infectieziekten zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Maar ook wat nodig is als MRSA, BRMO, noro, griep of bijvoorbeeld COVID-19 tóch de kop opsteekt. Voor deelname staan twee accreditatiepunten.


Voor wie?

Infectionary is ontwikkeld voor:
  • verpleegkundigen en verzorgenden in verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen.
  • verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg.

Hoe werkt het spel?

De game bestaat uit verschillende levels. De speler krijgt verschillende scenario’s voorgelegd, met bijpassende vragen. De uitdaging wordt op ieder level groter.

lees meer

Hoe werkt het spel?

De game bestaat uit verschillende levels. De speler krijgt verschillende scenario’s voorgelegd, met bijpassende vragen. De uitdaging wordt op ieder level groter.

Een cliënt is bijvoorbeeld drager van de MRSA-bacterie. Of hij is getroffen door het noro-virus. Welke voorzorgsmaatregelen neem je? Op welk moment doe je dat? Bieden handschoenen en schort voldoende bescherming of heb je ook een mondneusmasker nodig? Wanneer was je je handen? De speler krijgt meteen feedback op de antwoorden.

Met iedere bacterie die virtueel wordt weg gespeeld, groeit de werkelijke cliëntveiligheid binnen de organisatie. 


Waarom Infectionary voor mijn organisatie?

Door het spelen van Infectionary houden zorgprofessionals hun kennis over hygiëne en infectiepreventie op peil. Dit verkleind het risico op een infectie(uitbraak). lees meer

Waarom Infectionary voor mijn organisatie?

Gevolgen infectie(uitbraak) voor cliënt

Resistente bacteriën en virussen kunnen infecties veroorzaken bij cliënten. Vooral ouderen zijn kwetsbaar. Infecties kunnen bij hen ernstig verlopen en de kwaliteit van leven sterk verminderen. Het is daarom belangrijk om de verspreiding van resistente bacteriën en virussen te voorkomen.

Gevolgen infectie(uitbraak) voor zorgverlener en organisatie

Infecties bij cliënten hebben ook consequenties voor de zorgverleners. Zij moeten extra werkzaamheden verrichten en lopen zelf risico op besmetting. Dat heeft gevolgen voor henzelf en voor de organisatie, bijvoorbeeld door ziekteverzuim en het instellen van extra maatregelen. De kosten daarvan lopen vaak hoog op, zeker bij een uitbraak. Infectionary verkleint het risico.


Wie speelt Infectionary?

Het spel is bedoeld voor verzorgenden (MBO-niveau 1, 2 en 3) en verpleegkundigen (MBO-niveau 4 en HBO-niveau 5) in verpleeghuizen, woonzorgcentra, kleinschalige woonvormen en wijkverpleging. Infectionary is voor ieder niveau een leuke en uitdagende manier om te leren.

Wat is het effect van Infectionary?

Uit onderzoek blijkt het volgende:
  • De game zorgt voor kennisvergroting.
  • 77% van de spelers heeft meer kennis over hygiëne en infectiepreventie.
  • 54% van de spelers gaat anders handelen.
  • Spelers waarderen Infectionary met een rapportcijfer 7,0.

Management­rapportages

Infectionary geeft managementrapportages voor inzicht in de kennis van zorgpersoneel op het gebied van infectiepreventie. De rapportage geeft informatie over behaalde accreditatiepunten en kennis van verschillende onderwerpen zoals basishygiëne, MRSA, BRMO, griep en noro.

Wat kost Infectionary?

Infectionary is gratis voor verpleeghuizen, woonzorgcentra, kleinschalige woonvormen en thuiszorgorganisaties in de regio’s van de ABR-zorgnetwerken.

Aanmelden

Aanmelden kan bij Inge te Winkel, projectleider ABR in de thuiszorg. Infectionary is ontwikkeld door het team Infectieziekten van GGD Twente. Aanmelden