Contact Vacatures Arts Verstandelijk Gehandicapten

Ben jij werkzaam als arts in de gehandicaptenzorg, en is infectiepreventie een belangrijk speerpunt voor jou? Dan is GAIN op zoek naar jou. Neem deel aan de klankbordgroep en/of vertegenwoordig de gehandicaptenzorg als lid van het Regionaal CoördinatieTeam bij het Gelders zorgnetwerk infectiepreventie (GAIN).

In de afgelopen periode is er door corona extra veel aandacht geweest voor regionale afstemming op het gebied van infectiepreventie. Als netwerk willen we deze samenwerkingen in stand houden en versterken. Maar hoe leg je de verbinding, creëer je draagvlak en bepaal je het beleid zonder inbreng vanuit de beroepsgroep zelf? Dat is haast onmogelijk.

We zoeken daarom gedreven professionals die hieraan wil bijdragen. Denk mee over lopende projecten, bepaal de focus voor de volgende subsidieaanvraag. Dit is hét moment om in te stappen en invloed te hebben op de regionale en landelijke agenda voor de komende jaren.

Wat is GAIN?

Het Gelders Zorgnetwerk Infectiepreventie (GAIN) zet zich in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met regionale zorgpartners in voor infectiepreventie. In de afgelopen jaren is GAIN uitgegroeid tot de plek waar kennis wordt gedeeld en regionale initiatieven ontstaan en ondersteund worden. Voorbeelden zijn projecten over transmurale afspraken, BRMO casemanagers en scholingen.

Als zorgnetwerk streven we ernaar dat het de normaalste zaak van de wereld is om op het gebied van antibioticaresistentie en infectiepreventie samen te werken en kennis en informatie te delen. We werken samen zodat:

 • kennis en informatie laagdrempelig worden uitgewisseld;
 • infectiepreventie in de 1e, 2e en 3e lijn op orde is;
 • beschikbare antimicrobiële middelen juist worden ingezet;
 • de regio voorbereid is op uitbraken;
 • antibioticaresistentie en infectiepreventie structureel op bestuurlijke agenda’s staan.

Wie zoeken we?

We zijn op zoek naar een arts voor verstandelijk gehandicapten die zich actief willen inzetten voor infectiepreventie in de regio Gelderland. Dit kan door deelname in de klankbordgroep en/of lid te worden van het Regionaal CoördinatieTeam (RCT). Denk mee over projecten, hoe we je achterban het beste kunnen bereiken en help met afstemming met (zorg)partijen, zowel binnen als buiten het zorgnetwerk.

Je bent werkzaam in de gehandicaptenzorg met gedegen kennis van de langdurige zorg. Daarnaast heb je goede communicatieve en sociale vaardigheden, heb je een netwerk in de regio en heb je een passie voor infectiepreventie.

Je draagt bij aan onder meer:

 • Verbinden van het netwerk met de gehandicaptenzorginstellingen;
 • Toepassen van transmurale afspraken rondom infectiepreventie;
 • Bijdragen aan ontwikkeling van audit- en scholingsaanbod;
 • Jaarlijks reviseren van een regionaal risicoprofiel, regionaal beheersplan en regionaal nascholingsplan.
 • Deelname aan klankbordgroepen

Wat is het aanbod
Je wordt aangesteld voor de periode tot 1 mei 2023.

De uren die je inzet zijn flexibel en worden marktconform vergoed.

Je inzet bedraagt:

 • Deelname aan klankbordgroep gehandicaptenzorg (10 overleggen per jaar)
 • Per jaar 10 overleggen van twee uur met het Regionaal CoördinatieTeam (1 afgevaardigde namens de klankbordgroep)
 • Daarnaast is er de mogelijkheid om je meer in te zetten door deelname aan werkgroepen of als projectleider.

Bij voorkeur wordt er gewerkt met detachering via de eigen werkgever, maar ook op individuele basis als ZZP-er of als nevenfunctie behoren tot de mogelijkheden.

Meer weten?
Heb je vragen of wil je je belangstelling kenbaar maken? Neem dan contact op met Martym Osinga, netwerkcoördinator zorgnetwerk GAIN. Je bereikt Martym via T: 06 - 50 18 79 69.

Stuur een korte motivatie met CV naar Martym.Osinga@zorgnetwerk-gain.nl.