80% van de antibiotica wordt in de 1e lijn voorgeschreven.

Wat gaan we doen?

  • In diagnostisch-farmacotherapeutische overleggen (DTO-FTO’s) wisselen huisartsen, apothekers en artsen-microbiologen kennis en ervaringen uit op basis van spiegelinformatie ter verbetering van het voorschrijfgedrag;
  • Vergelijkbare werkwijze wordt opgezet met specialisten ouderengeneeskunde (SO).

Wat zijn onze doelen?

  • Significante toename van DTO-FTO’s rationeel antibioticagebruik in onze regio;
  • Optimaal voorschrijfgedrag;
  • Verhogen van de kennis over ABR bij huisartsen SO’s.

Aan welke taken draagt dit bij?

  • Faciliteren dat de regionale actoren zich inspannen om bewustwording over juist voorschrijven van antibiotica te bevorderen.