De mogelijke komst van een cliënt met BRMO was voor gehandicaptenorganisatie Philadelphia aanleiding voor een pilot rondom antibioticaresistentie en infectiepreventie: Wat is nodig om van onze locatie Mooi Land een veilige woon- en werkomgeving te maken? De organisatie riep de hulp in van GAIN; de uitkomsten van het project werpen binnen Philadelphia én regionaal hun vruchten af.

Deskundige infectiepreventie Simone Krooshof is projectleider van het GAIN-project ABR en Infectiepreventie in de langdurige Zorg. Ze vertelt dat de ervaring van Philadelphia geen toevalstreffer is: ‘Ineens kan het zover zijn: de komst van een BRMO-drager is een feit. De zorgprofessionals op de werkvloer komen dan met vragen. Waar moeten ze rekening mee houden? Welke hygiënische maatregelen moeten ze nemen? Voldoen ze aan de richtlijnen voor schoonmaak? Philadelphia benaderde ons voor een gezamenlijke pilot om organisatiebreed beleid uit te werken en te borgen.’

Multidisciplinaire samenwerking

Rink Kaashoek, hoofd Zorg & Kwaliteit van Philadelphia, en de locatiemanagers van Mooi Land, Gert Wubs en Meriam van Bommel, namen het voortouw in de samenstelling van een multidisciplinair pilotteam. Ze vroegen zorgprofessionals en beleidsmedewerkers van de organisatie om aan te haken en betrokken ook Krooshof en Marja Terwee, deskundige infectiepreventie bij de GGD Midden-Gelderland en lid van het GAIN-projectteam dat Krooshof leidt. In het najaar van 2019 ging het team aan de slag.

Eerste opbrengsten

In totaal staat er een jaar voor de pilot binnen Mooi Land, maar inmiddels heeft de intensieve zorglocatie al verschillende stappen genomen. Krooshof: ‘Er is een audit uitgevoerd, protocollen zijn geschreven, de schoonmaakprocedures zijn bekeken en we hebben de scholing voor medewerkers geïnventariseerd.’

Hoe gaat het verder?

De ervaring die binnen locatie Mooi Land wordt opgedaan, dient als input voor Philadelphia-brede verbeteracties rondom infectiepreventie: een belangrijke stap voor de organisatie die landelijk ruim 500 locaties telt. En de opbrengst reikt verder, vertelt Krooshof: ‘Marja en ik gebruiken de uitkomsten ook om andere organisaties in de gehandicaptensector te overtuigen om met ABR en infectiepreventie aan de slag te gaan.’

Wilt u meer weten of ook samen met GAIN aan de slag? Neem dan contact op met het secretariaat van GAIN, via Annette.Kraaijeveld@radboudumc.nl.