In de provincie Limburg doet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een pilotproject.

Het project heet Toezicht Infectiepreventie en Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie (TIRZA). De Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie in Nederland (totaal 10) dragen bij aan het beperken van antibioticaresistentie en het beperken van overdracht van resistente micro-organismen. Dit project van de inspectie richt zich op de regionale samenwerking tussen verschillende sectoren van de zorg binnen de regio Limburg.

De meeste sectoren zijn op 11 december 2018 over dit project geïnformeerd; de koepel voor de ggz-instelling recentelijk: op 11 februari 2019.

Binnen dit project bezoekt de inspectie tien sectoren binnen de zorg in Limburg. Dat zijn zorgaanbieders in de volgende sectoren:

• Ziekenhuizen;

• Verpleeghuizen;

• Particuliere klinieken;

• GGD’en;

• Huisartspraktijken;

• Mondzorgpraktijken;

• Zorgaanbieders gehandicaptenzorg;

• Thuiszorginstellingen;

• Revalidatiecentra;

• Instellingen ggz (recentelijk toegevoegd).

De aandacht binnen dit project gaat uit naar vijf thema’s:

1. Antibioticabeleid;

2. Infectiepreventie;

3. Overdracht;

4. Goed bestuur;

5. Samenwerking binnen de regio.

De inspectie heeft voor dit toezichtproject een toetsingskader opgesteld waarin de wetten en richtlijnen zijn samengevat die betrekking hebben op deze onderwerpen binnen deze sectoren. Het is een algemeen toetsingskader omdat het van toepassing moet zijn op zoveel sectoren. Het toetsingskader is inmiddels gepubliceerd op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

U kunt hiervoor deze link volgen of zoeken op ‘Toetsingskader Infectiepreventie in Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie’.