Het project SABEL richt zich op de het verbeteren van het voorschrijven van antibiotica door huisartsen: wat is nodig om de kwaliteit te verbeteren en het aantal onterechte voorschriften te reduceren? De resultaten van een landelijke RIVM-pilot vormden de basis van het project. De invulling bestaat uit drie activiteiten. Als eerste zetten we de RIVM-methode in om zorgdata uit elektronische patiëntendossiers te verzamelen en verwerken zodat we kwaliteitsindicatoren aan kunnen wijzen. Daarnaast krijgen huisartsen scholing en wordt de module Farmacotherapeutisch Overleg (FTO) uit de RIVM-pilot uitgewerkt en bruikbaar gemaakt voor de regio. Het project sluit af met de werkelijke implementatie van de scholing en met de presentatie van de kwaliteitsindicatoren binnen honderd huisartsenpraktijken.

Wat levert het op?

  1. Compleet programma ‘optimaliseren antibioticabeleid in de eerste lijn’, met alle tools voor regionale kernteams om te implementeren in de FTO-groepen in hun regio;
  2. Inventarisatie van de mogelijkheden en knelpunten van de implementatie, inclusief suggesties en oplossingen om tot een werkbaar plan te komen;
  3. Scholing voor huisartsexperts die het antibiotic stewardship en regionaal beleid rondom antibioticaresistentie kunnen ondersteunen;
  4. Verbetering van de samenwerking tussen de verschillende partijen in de regio: huisartsen, medisch microbiologen, epidemiologen en apothekers.

Projectleider Ellen van Jaarsveld van het Radboudumc informeert u graag verder over het project.