ABR is een dreiging voor de volksgezondheid. Maar hoe zit dat in onze regio? Het risicoprofiel brengt het in kaart. Het risicoprofiel van GAIN is gereed. Wat moeten we aanpakken?

Verbetering inzicht in de ABR-problematiek in de regio Dat kan door optimaal gebruik te maken van de data en expertise in ziekenhuizen en laboratoria, door patiëntenstromen in kaart te brengen, door systematische screening van langdurig opgenomen patiënten in ziekenhuizen, door registratie van patiënten die zijn overleden door een resistente bacterie en door optimalisatie van de informatieoverdracht over BRMO-dragerschap tussen zorgverleners/zorginstellingen.

En daarnaast:

  • Vergroting kennis over antibioticaresistentie onder zorgprofessionals;
  • Verbetering informatievoorziening over antibioticaresistentie voor de patiënt/cliënt;
  • Aandacht voor juist gebruik van antibiotica, met name ook in de eerste lijn en verpleeghuizen;
  • Aandacht voor basishygiëne en infectiepreventie, met name in de thuiszorg en de langdurige zorg.Een samenvatting vindt u hier.