In 2018 startte een gesubsidieerd project rondom kennisontwikkeling over BRMO en ABR in de thuiszorg. Bij de afronding in 2019 waren beide doelen bereikt: meer betrokkenheid van de thuiszorgorganisaties bij zorgnetwerk GAIN, en live en digitale scholing voor hun medewerkers. Een deel van de gestarte activiteiten krijgen een vervolg in het project over de aanpak van ABR en infectiepreventie in de thuiszorg (2019-2021), waarin ook de ervaringen en geleerde lessen van 2018-2019 worden meegenomen.

Live-bijeenkomsten

In 2019 organiseerde GAIN inspiratiebijeenkomsten en live-scholingen om antibioticaresistentie en infectiepreventie hoger op de agenda van de thuiszorg te krijgen. Managers en medewerkers waren positief en een aantal organisaties bleek geïnteresseerd in de scholingen, die in 2020 georganiseerd worden. GAIN zal hen daarover benaderen.

Digitale leermethoden

De game Infectionary 2.0 is doorontwikkeld voor de thuiszorg en wordt dit jaar geïmplementeerd in de regio. De serious game over antibioticaresistentie en infectiepreventie wordt daarna ook landelijk uitgerold.   

Ook de training Handsome is doorontwikkeld voor de thuiszorg. In de modules wordt kennis over antibioticaresistentie gecombineerd met informatie over het belang van goede (hand)hygiëne. De training kan gevolgd worden via www.freelearning.nl.

Activiteiten in 2020-2021

  • Opnieuw benaderen en betrekken van organisaties die in 2019 aangaven belangstelling te hebben voor het project, maar zich niet aanmeldden voor scholingsactiviteiten.
  • Benaderen en betrekken van organisaties die in 2019 nog niet betrokken waren.
  • Implementatie van Infectionary voor de thuiszorg, in de regio en op locatie.
  • Ontwikkelen van aanbod en een webinar voor individueel werkende ZZP’ers en medewerkers van buurtzorg en hen actief benaderen. Zo wordt ook bij hen infectiepreventie en de omgang met cliënten die BRMO-drager zijn onder de aandacht gebracht.
  • Organiseren van live-bijeenkomsten en inzetten van organisaties en medewerkers in de thuiszorg als ambassadeur en/of trainer om andere thuiszorgmedewerkers in de regio te bereiken.
  • Organiseren van vier inspiratiesessies om netwerkvorming te bevorderen.

Interesse in de scholingen of bijeenkomsten? Neem dan contact op met Inge te Winkel, via inge@tewinkelentewinkel.nl.