Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) startte in 2016 met de regionale aanpak van antibioticaresistentie. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de tien regionale zorgnetwerken ABR, die zich hard maken om antibioticaresistentie te voorkomen en verspreiding te bestrijden. GAIN is één van die netwerken.

Het Gelders Antibioticaresistentie en Infectiepreventie Netwerk (GAIN) bundelt de regionale krachten om antibioticaresistentie te voorkomen en verspreiding te voorkomen. De urgentie is evident: resistente micro-organismen zorgen voor grote risico’s over de volle breedte van de (regionale) gezondheidszorg.

Missie GAIN

Vermijdbare schade aan en sterfte van patiënten door infecties door resistente bacteriën in onze regio zoveel mogelijk voorkomen. Daartoe moet de verdere ontwikkeling en verspreiding van (multi) resistente bacteriën zo veel mogelijk regionaal worden beheerst, zodat ook in de toekomst effectieve behandeling van infecties met antibiotica mogelijk blijft.

Visie GAIN

Als zorgnetwerk streven we ernaar dat het de normaalste zaak van de wereld is om op het gebied van ABR en infectiepreventie samen te werken en kennis en informatie te delen. In de Gelderse regionale keten en werken we samen zodat:

 • kennis en informatie laagdrempelig wordt uitgewisseld;
 • infectiepreventie in de 1e, 2e en 3e lijn op orde is;
 • beschikbare antimicrobiële middelen juist worden ingezet;
 • de regio voorbereid is op uitbraken;
 • ABR en infectiepreventie op bestuurlijke agenda’s staan.

Belangrijk in onze aanpak is bewustwording, eigenaarschap en leiderschap van professionals en bestuurders in de zorg. Zodat zij in en tussen ziekenhuizen, GGD ’en, microbiologische laboratoria, huisartsen, revalidatieklinieken, verpleeghuizen, thuiszorginstellingen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, apothekers, ambulancediensten etc. nog beter met elkaar samenwerken.

Regio GAIN

De GAIN-regio kent de volgende gemeenten: Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Heumen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Nijmegen, Tiel, West Maas en Waal, Wijchen, Zaltbommel, Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort, Zevenaar, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oude IIsselstreek.

Stuurgroep GAIN

De Stuurgroep GAIN is het besluitvormend orgaan voor GAIN. De Stuurgroep besluit over het activiteitenplan, de voortgang, de prioriteiten, de financiën. De taken zijn:

 • Sturing geven aan de realisatie van het activiteitenplan en de voortgang (inhoudelijk en financieel) van het ABR-programma als geheel voor huidige subsidieperiode;
 • Accorderen subsidievoorstellen komende subsidieperiode;
 • Bestuurlijk gezicht en aanspreekpunt. Ambassadeurschap doelstellingen en taken ABR-zorgnetwerk;
 • Verbindingen leggen met andere regionale programma’s die het behalen van de taken kunnen versterken.

De stuurgroep GAIN is bestuurlijk vertegenwoordigt cure, care en publieke gezondheid. De leden zijn:

 • Moniek Pieters, directeur Publieke Gezondheid GGD Gelderland-Zuid (voorzitter);
 • Desiree Creemers, Medisch directeur Rijnstate;
 • Ronald Hendrikse, Huisartsengroep Gelderse Vallei;
 • Karin Reesing, lid Raad van Bestuur Driegasthuizengroep;
 • Heiman Wertheim, hoogleraar Medische Microbiologie Radboudumc (adviserend lid);
 • Karin van den Berg, AZO Radboudumc (agendalid);
 • Netwerkcoördinator GAIN vacature (secretaris).

Regionaal Coördinatieteam

Het Regionaal CoördinatieTeam (RCT) draagt zorg voor de uitvoering en coördinatie van de taken van GAIN. Het RCT bestaat uit verschillende professionals: artsen-microbioloog, artsen maatschappij en gezondheid, een deskundige infectiepreventie, een infectioloog, een specialist ouderengeneeskunde, een huisarts, een apotheker en een epidemioloog.

De leden van het RCT zijn:

 • Edmee Bowles, arts-microbioloog Radboudumc;
 • Sabiena Feenstra, arts Maatschappij en gezondheid GGD Gelderland-Zuid;
 • Marjon Kamp, programmamedewerker GAIN;
 • Simone Krooshof, deskundige infectiepreventie;
 • Ellen Mascini, arts-microbioloog Rijnstate;
 • Bert Mulder, arts-microbioloog CWZ;
 • Stephanie Natsch, apotheker Radboudumc;
 • Jaap ten Oever, infectioloog Radboudumc;
 • Tamara Platteel, huisarts;
 • Alma Tostmann, epidemioloog Radboudumc;
 • Toos Waegemaekers, arts Maatschappij en gezondheid VGGM;
 • Tim Zaagman, apotheker;
 • Vacature specialist Ouderengeneeskunde.

Netwerkcoördinator

Marjon Kamp is de programmamedewerker van GAIN. Voor al uw vragen kunt u bij haar terecht.