Eind 2018 startte het project ‘Intraveneuze antimicrobiele therapie buiten de muren van het ziekenhuis’.

Patiënten dienen zorg te ontvangen op die plaats die zowel recht doet aan hun zorgbehoeften als hun persoonlijke voorkeuren, zoals thuis herstellen. Daarbij dient het risico op het oplopen van kolonisatie met resistente micro-organismen en zorggerelateerde infecties zo klein mogelijk te zijn. Intraveneuze antimicrobiële therapie die buiten het ziekenhuis wordt toegediend (outpatient parenteral antimicrobial treatment [OPAT]) maakt het mogelijk dat patiënten in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen verblijven. Het is een soort verlengstuk van antimicrobial stewardshipprogramma’s in het ziekenhuis die voorkomen dat patiënten inadequaat behandeld worden.

Met behulp van deze aanvullende subsidie willen wij samen met alle stakeholders in de regio optimale intraveneuze antimicrobiële therapie op de juiste plaats introduceren waardoor er voor de OPAT patiëntengroep een betere transmurale samenwerking en netwerkvorming optreedt en de transmissie van resistente micro-organismen vermindert. Op deze wijze introduceren we niet alleen optimale OPAT zorg in de regio; ook wordt er ervaring opgedaan met het ontwikkelen en naleven van transmurale zorgketens met betrekking tot optimaal antibioticagebruik.

De doelen zijn:

1. Opstellen van een online praktijkgids voor het opzetten, uitvoeren en bewaken van een ziekenhuis OPAT programma;

2. Inrichten van een regionale helpdesk voor OPAT teams;

3. Opzetten van een model voor ketenzorg t.b.v. opstarten van OPAT buiten het ziekenhuis.

Het resultaat: juist antibioticagebruik op de juiste plek in de totale zorgketen . Dit versterkt het functioneren van het netwerk en draagt bij aan vertraging van de opkomst en verspreiding van multiresistente bacteriën in de zorg.

Meer informatie: Jaap ten Oever.