Op 11 juni 2019 vond de GAIN Netwerkbijeenkomst plaats.

Het was alweer een jaar geleden dat we een Netwerkbijeenkomst organiseerden. Er is veel gebeurd in onze regio. Het puntprevalentie onderzoek is afgerond, nieuwe projecten zijn gestart, het risicoprofiel is opgesteld, de pilotfase wordt op 1 mei afgerond, een nieuwe subsidieaanvraag is ingediend, inspiratiebijeenkomsten hygienisch werken georganiseerd, etc. Hoogste tijd om weer eens bijeen te komen. 

Het programma bestond uit diverse pitches en drie werksessies. De presentaties van de pitches vindt u hieronder:

Het Gelders Zorgnetwerk ABR: waar staan we?;

BRMO-casemanagers;

Verbeteren voorschrijfgedrag huisartsen;

ABR aanpak in de thuiszorg;

OPAT in de regio;

Puntprevalentieonderzoek in onze regio;

Makkelijker gezegd dan gedaan! Knelpunten bij infectiepreventie.

Een overzicht van de projecten in de periode mei 2019 tot mei 2021 vindt u hier.