Wat gaan we doen?

GAIN heeft budget gereserveerd voor regionale zorginstellingen: zij kunnen projectvoorstellen indienen voor maximaal 5000 euro voor initiatieven die bijdragen aan de zogenaamde ingroeitaken.

De aanvraagprocedure vindt u hier.

Het aanvraagformulier vindt u hier.

Wat zijn onze doelen?

Zorginstellingen in de regio hebben de ingroeitaken op orde.

Aan welke taken draagt dit bij?

De ingroeitaken zijn:

  • uniformeren van metingen in de eigen organisatie en informatie-aanleveringen aan o.a. het RIVM;
  • delen van aanpak infectiepreventie met het regionaal zorgnetwerk ABR;
  • delen van informatie met actoren binnen het regionaal zorgnetwerk ABR (onder andere over dragerschap en resistentie);
  • uitvoering geven aan transmurale werkafspraken binnen de regio;
  • bij- en nascholingen intensiveren en toegankelijk maken voor het regionaal zorgnetwerk ABR;
  • uitvoeren van audits binnen de organisatie op kwaliteit van de intramurale infectiepreventie.