GAIN is een groeiend netwerk, maar wie zijn de mensen daarachter precies? We stellen iedere nieuwsbrief iemand voor. Deze keer Marjon Kamp, projectmedewerker van GAIN. Ze vertelt over haar achtergrond, taken en doelen.

Je studeerde biomedische wetenschappen in Utrecht en haalde daar de master Infection and Immunity. Als onderdeel daarvan  volgde je een onderzoeksstage in Australië en afgelopen jaar haalde je je PhD aan de Rijksuniversiteit Groningen. GAIN is de volgende stap: waarom?
‘Onderzoek is ongelooflijk interessant en uitdagend, maar het is ook nooit klaar, het roept altijd weer nieuwe vragen op. En dat laatste past niet helemaal bij me, ontdekte ik. Ik houd van duidelijke doelen, zoals je die hebt bij projectmatig werk: je werkt ergens naartoe, rond af en richt je op de volgende ambitie. En daarbij komt de samenwerking, die is in een netwerk als GAIN veel groter dan in een onderzoeksetting.’

Toen je begin dit jaar begon, was het best een sprong in het diepe: netwerkcoördinator Marjo Knapen was net vertrokken en een opvolger was er nog niet. Hoe heb je dat aangepakt?
‘Praten, praten, praten. GAIN mag dan een beginnend netwerk zijn, het is zeker al zeer actief. Al die betrokken mensen hebben me geïntroduceerd in hun werelden en verteld welke hulp ze kunnen gebruiken.’

Een nieuwe functie als de jouwe krijgt gaandeweg definitief vorm. De invulling zal ook afhankelijk zijn van de taakverdeling tussen jou en de nieuwe netwerkcoördinator, waarvoor nu een sollicitatieprocedure loopt.
‘Dat moet zeker nog uitkristalliseren, maar ik ben meteen aan de slag gegaan met de vragen van projectleiders. Ik ondersteun bij het opstellen van realistische planningen, benoem mijlpalen, zorg dat iemand daar de verantwoordelijkheid voor draagt, maak opzetjes voor vragenlijsten, en monitor bijvoorbeeld de voortgang. Maar ik denk ook mee en draag waar mogelijk inhoudelijk bij. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de inhoud van de GAIN-brede nieuwsbrieven en voor de nieuwsflitsen, die het regionaal coördinatie team en de stuurgroep om de paar weken ontvangen.’ 

Inmiddels zijn er zo’n drie maanden voorbij. Hoe kijk je daarop terug en waar kijk je naar uit?
Lachend: ‘Dit onderwerp is een stuk makkelijker uit te leggen dan mijn onderzoek in amoebes. Ik vind het leuk om aan zoiets belangrijks en tastbaars te werken als antibioticaresistentie. Ik verheug me erop het netwerk verder uit te breiden, om er meer bekendheid aan te geven. Zodat mensen GAIN nog beter weten te bereiken, en ik samen met hen enthousiast en creatief verder kan werken aan de aanpak van ABR.’

Marjon Kamp geeft de pen door aan Edmée Bowles, arts-microbioloog Radboudumc en lid van het regionaal coördinatie team.