Tamara Platteel en Bent Postma schreven een artikel in Bijblijven: “Antibioticaresistentie en wat kan de huisarts doen om antibioticaresistentie tegen te gaan”

Antibioticaresistentie wordt in toenemende mate gezien, ook in Nederland. Daarom is het van belang dat huisartsen op de hoogte zijn hoe antibioticaresistentie ontstaat en wat de consequenties hiervan zijn. Zo is het van belang bij het voorschrijfbeleid rekening te houden met enerzijds een betrouwbare behandeling, anderzijds met het gevaar van resistentieontwikkeling. Als er dan sprake is van resistentie, met name in bijzonder resistente micro-organismen (BRMO), is het van belang dat zowel de patiënt zelf, alsmede andere hulpverleners hiervan op de hoogte zijn om een gevaar van verspreiding te voorkomen.

Tamara Platteel, huisarts en lid regionaal coördinatieteam Gelders Antibioticaresistentie en InfectiepreventieNetwerk (GAIN) en Bent Postma, arts-microbioloog, Rijnstate ziekenhuis Arnhem schreven een artikel dat verscheen in Bijblijven [nr. 3 – Microbiologie -> pag. 20-29; uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, Houten]

Het volledige artikel vindt u hier.