Wie zijn de BRMO-casemanagers? Deze informatie vindt u hier.

Informatiematerialen

Informatiefilms voor patiënten:

Informatiefolders voor patiënten:

Toestemmingsformulier voor het delen van informatie over uw BRMO

Informatie voor zorgverleners:

Brieven voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde over:

Tabel met BRMO infectiepreventiemaatregelen voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen.

Over het project

Het project BRMO-casemanagers introduceert deskundigen infectiepreventie als centraal aanspreekpunt voor zorgprofessionals, BRMO-patiënten en hun naasten. Inmiddels zijn de eerste BRMO-casemanagers aangesteld; zij werken in de Gelderse ziekenhuizen en bij de drie GGD’en in de regio. Het project kwam tot stand dankzij aanvullende financiering door het ministerie van VWS en wordt geleid door prof. dr. Andreas Voss.

Projectdoelen:

  • Overzicht van, en inzicht in de voorkomende vragen patiënten en zorgverleners;
  • Ontwikkeling van informatiemateriaal voor huisartsen, zorgverleners en patiënten en hun omgeving;
  • Aanbevelingen voor het standaardiseren van diagnostiek en voor de preventieve en curatieve aanpak;
  • Implementatie van een duurzaam netwerk van BRMO-casemanagers, dat blijvend ondersteund wordt door de betrokken partijen.

In het kader van dit project is een informatiefilm ontwikkeld over BRMO isolatie. Deze vindt u hier. Heeft u na het bekijken van het filmpje nog vragen over BRMO of isolatie, dan kunt u deze stellen aan de arts of een van de verpleegkundigen. Wij wensen u een goed herstel!

Informatiematerialen voor patiënten, familie en zorgverleners vindt u bovenaan op deze pagina.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Andreas Voss, medisch-microbioloog in het CWZ en projectleider BRMO-casemanagersproject GAIN of met Andrea Eikelenboom, projectleider.