Een goede basis van de toekomstige zorgprofessional begint bij de opleidingen.

Wat gaan we doen?

  • In kaart brengen wat er in de zorgopleidingen MBO en HBO is opgenomen;
  • Scholingen en trainingen aan studenten en professionals in de regio in kaart brengen.

Wat zijn onze doelen?

  • in 2021 leren de studenten in de ‘lessen ABR en IP’ op MBO- en HBO-niveau over de meest recente wet- en regelgeving en beheersen de benodigde kennis- en vaardigheden;
  • zijn stagiaires op de hoogte (kennis en vaardigheden);
  • ligt er een voorstel voor verbetering van het regionaal scholings- en trainingsaanbod.

Aan welke taken dragen we hiermee bij?

  • Verzorgen, stimuleren en ondersteunen kennisdeling en deskundigheidsbevordering;
  • Stimuleren en faciliteren inzicht in kwaliteit infectiepreventie.