Er is onder zorgprofessionals geen standaard methode om elkaar bij de zorgoverdracht over een BRMO te informeren. Ons vertrekpunt zijn de ervaringen vanuit het project BRMO-casemanagers.

Wat gaan we doen?

  • Verkenning naar behoeften en kansen voor transmurale werkafspraken;
  • Opstellen transmurale werkafspraken;
  • Implementeren transmurale werkafspraken;
  • Evaluatie.

Wat zijn onze doelen?

  • Werkzame transmurale werkafspraken.

Aan welke taken dragen we hiermee bij?

  • Transmurale werkafspraken;
  • Bevorderen lokale communicatie tussen zorgdomeinen.