Wat gaan we doen?

 • Benaderen thuiszorgorganisaties;
 • Aanbieden inspiratiesessies voor medewerkers uit de thuiszorg;
 • Scholing thuiszorgmedewerkers;
 • Aanbieden Infectionary en e-learing, ontwikkeld in het project dat loopt tot eind 2019.

Wat zijn onze doelen?

 • Alle thuiszorgorganisaties kennen GAIN en weten wat het netwerk kan betekenen;
 • medewerkers van de helft van de organisaties heeft met 1 van de activiteiten meegedaan;
 • 10 tot 20 ambassadeurs van thuiszorgorganisaties zijn getraind.

Aan welke taken draagt dit bij?

 • Actoren in beeld en activeren;
 • Verzorgen, stimuleren en ondersteunen kennisdeling en deskundigheidsbevordering;
 • Stimuleren en faciliteren inzicht in kwaliteit infectiepreventie;
 • Stimuleren delen maatregelen gericht op infectiepreventie.