Wat gaan we doen?

 • Ondersteunen van specialisten ouderengeneeskunde bij de implementatie van de Handreiking “Rol van de specialist ouderengeneeskunde op het gebied van ABR en infectiepreventie”;
 • Organiseren van webinars, bijeenkomsten en agenderen in reguliere overleggen;
 • Ondersteunen van verpleeghuizen en instellingen voor gehandicapten in de uitvoering van ABR en IP-beleid: via scholingen, bijeenkomsten en persoonlijke contacten;
 • Aanbod om samen met een deskundige infectiepreventie de audit uit te voeren.

Wat zijn onze doelen?

 • 80% van de specialisten ouderengeneeskunde in de regio heeft meegedaan;
 • 50% van de verpleeghuizen in de regio heeft ABR-beleid;
 • voert 80% van de verpleeghuizen standaard een audit uit.

Aan welke taken draagt dit bij?

 • Actoren in beeld en activeren;
 • Bevorderen lokale communicatie tussen zorgdomeinen;
 • Verzorgen, stimuleren en ondersteunen kennisdeling en deskundigheidsbevordering;
 • Stimuleren en faciliteren inzicht in kwaliteit infectiepreventie;
 • Stimuleren delen maatregelen gericht op preventie.