Binnen de thuiszorg is meer kennis nodig over BRMO’s en ABR, blijkt uit onderzoek van GGD Gelderland Zuid. GAIN en ABR-zorgnetwerk Zuidwest Nederland slaan daarom de handen ineen om ook binnen deze sector het risico op verspreiding te verminderen. Het ministerie van VWS gaf deze zomer goedkeuring om van start te gaan.De eerste stap nemen we samen met de teammanagers uit de thuiszorg. In verschillende bijeenkomsten brengen we met elkaar scherper in beeld welke kennis de thuiszorg nog extra nodig heeft. De samenwerking helpt bovendien om de benodigde commitment te borgen. Vervolgens gaan we met de uitkomsten aan de slag. Samen met arts-microbiologen, GGD-artsen en deskundigen infectiepreventie uit de thuiszorg ontwikkelen we een specifiek en integraal e-learningprogramma en een game Infectionary voor de thuiszorg.

Daarnaast organiseren we scholingsbijeenkomsten op verschillende locaties in beide regio’s. De betrokken deskundigen zijn tijdens en na de scholingstrajecten beschikbaar voor vragen. Evaluatie We evalueren de opbrengsten van het project met de deelnemers, de teammanagers in de thuiszorg en met de leden van de projectgroep. De uitkomsten van de evaluatie – inclusief een handleiding voor de aanpak en do’s en don’ts – en het e-learningprogramma worden gedeeld met het ministerie van VWS en de andere ABR-zorgnetwerken.

Werkt u in de thuiszorg en wilt u graag meewerken? Meld u dan aan via Annette.Kraaijeveld@Radboudumc.nl. Wilt u meer informatie: neem contact op met Inge te Winkel.