We willen jullie graag informeren over twee modules die in 2020 binnen SNIV (gaan) lopen en waar nog een mogelijkheid is voor verpleeghuizen uit jullie zorgnetwerken om aan deel te nemen. Het gaat om de antibiotica surveillance module en de verdiepende UWI module.


Antibiotica surveillance
Gezien het grote belang van rationeel antibioticagebruik, in het licht van stijgende resistentieontwikkeling, vinden wij het belangrijk een bijdrage te leveren aan een zo volledig mogelijke rapportage over het antibioticaverbruik in Nederland. Na een geslaagde pilot in 2018 (data van het jaar 2017) sluiten we als SNIV netwerk ook in 2020 (data 2019) aan bij de al bestaande surveillance die wordt uitgevoerd door de SWAB (Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid).
Deelnemers krijgen een terugkoppeling van de verbruiksgegevens uitgedrukt in DDDs (Defined Daily Dose) per 100 cliëntdagen. Deze data dragen bij aan een betere benchmark, onder meer in het kader van antibiotic stewardship activiteiten. De gegevens worden door de apotheek van de deelnemende instellingen aangeleverd.


Verdiepende UWI module
De verdiepende UWI module richt zich op onderzoek naar asymptomatische bacteriurie en urineweginfecties bij kwetsbare ouderen.
Eind 2018 is de nieuwe richtlijn ‘Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen’ door Verenso uitgebracht. Daarin zijn een aantal belangrijke veranderingen opgenomen. Bijvoorbeeld een afwachtend beleid bij aspecifieke klachten bij verdenking urineweginfectie. Deze veranderingen, en kennislacunes over asymptomatische bacteriurie, waren voor ons reden om dit verdiepingsonderzoek op te zetten.
We weten dat veel ouderen een bacteriurie hebben. Het is echter niet bekend hoe vaak dit precies voorkomt in Nederland. Ook over het beloop van asymptomatische bacteriurie is weinig bekend. Eerder werd asymptomatische bacteriurie gezien als een risico voor een urineweginfectie.
Nu denken we dat bacteriurie een onschuldig verschijnsel is, dat mogelijk zelfs bescherming biedt tegen een urineweginfectie. Dit onderzoek moet meer duidelijkheid opleveren over asymptomatische bacteriurie. Vooral over hoe vaak dit voorkomt in Nederland en wat het beloop hiervan is. Dit levert waardevolle informatie op om de nieuwe richtlijn te evalueren.


Uiteraard kunnen verpleeghuizen zich ook nog aanmelden voor het prevalentie onderzoek (in april) of voor het doorlopende incidentie onderzoek.
We kunnen ook langskomen bij verpleeghuizen om meer informatie te geven.


Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname aan al deze onderzoeken.
We hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Groeten namens het SNIV team.
https://www.rivm.nl/sniv/deelnemen

2 modules 2020 in SNIV (= Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *